Advantage Austria София, Улрике Щрака: България предоставя добри условия за австрийските инвеститори в областта на зелената енергия

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2019 • 08.04.2019

Улрике Щрака, ръководител на Advantage Austria София (Търговски отдел на Австрийското посолство в София),  пред сп. Енерджи ревю
Улрике Щрака, ръководител на Advantage Austria София (Търговски отдел на Австрийското посолство в София), пред сп. Енерджи ревю

През годините Австрия е най-големият инвеститор в България. С какво страната ни привлича австрийските предприемачи в областите на устойчивата енергия и оползотворяването на отпадъците?

На първо място това са добрите природни дадености за производство на зелена енергия, а именно продължителното слънцегреене, вятърният потенциал по Черноморието, богатството на водни ресурси. В допълнение, през последните години се наблюдават и добри преференциални тарифи. 

Сред основните причини за интереса към България е и необходимостта от инвестиции в сектора на управление на отпадъци, защото като член на ЕС държавата има конкретни ангажименти. Австрийската промишленост в тези области е много напреднала благодарение на строгите закони за околната среда, които страната въведе на ранен етап.

 

Кои са основните характеристики, които отличават производството на зелени и енергийно ефективни технологии в Австрия от тези на другите страни от ЕС?

Важно е да се подчертае, че Австрия произвежда 60% от енергията си от вода, което я поставя на водеща позиция в тази област. През 2012 г. бе въведен нов закон за инвестиране в зелена енергия, който допълнително допринесе за увеличаване на производството й. Освен това страната пое ангажимент до 2020 г. да произвежда 85% от енергията си от възобновяеми източници, като постигането на тази цел ще постави страната на първо място в Европа.

Други фактори са високото качество на зелените технологии, дължащо се до голяма степен на строгите закони за опазване на околната среда, и усилената научноизследователска и развойна дейност в областта. У нас секторът се състои предимно от малки и средни предприятия, които са силно ориентирани към индивидуални решения, отговарящи на потребностите на клиентите.

 

Според Вас кои са факторите, които биха направили България по-привлекателно място за австрийските инвестиции в секторите екология и биоенергия?

Сред основните изисквания е осигуряването на прозрачност, политическа стабилност и адекватно законодателство, както и съответствие с европейските стандарти за изпълнение на проекти (качество срещу цена). Австрийските инвеститори искат да работят в условия на предвидима икономическа среда и на върховенство на закона. Това означава, че регулациите трябва да бъдат въведени съобразно средносрочното и дългосрочното планиране. Правилата трябва да се прилагат еднакво за всички, а обществените поръчки трябва да бъдат по-прозрачни. Австрийските инвеститори отдават голямо значение на качествената инфраструктура като пътища, тръбопроводи и др. Това е нещото, което би ги привлякло да работят в България.

 

Каква е равносметката за дейността на Advantage Austria София за изминалата година? С какво 2018 беше по-добра и по-различна?

През 2018 г. проведохме първата пресконференция, на която се представи общ обзор на австрийските инвестиции. Едно от значимите събития беше и организираната от Advantage Austria бизнес среща между австрийския президент и българския му колега през м. май. Отчетохме силно българско участие в българо-австрийския бизнес форум на тема “Транспортна инфраструктура” и стартирахме провеждането на уебинари за зрители от Австрия. През годината подкрепихме над 700 австрийски компании за дейността им в България и предоставихме на 600 български фирми различни услуги. България участва в конгреса “Future of Building” във Виена, който обхваща теми като енергийна ефективност и ВЕИ.

Като цяло Австрия и България имаха водеща роля през 2018 г. в рамките на ЕС, тъй като двете председателстваха Европейския съвет. Това даде по-голяма популярност на двете страни и съответно на изявите на Advantage Austria.

Ако искате да се запознаете в по-големи подробности с постиженията на австрийските компании в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и управлението на отпадъци, посетете Австрийския павилион на организираните от Виа Експо изложения EE & ВЕИ и Save the Planet (16-18 април т. г., зала 5 и 6, ИЕЦ).


Top