АЕЦ Козлодуй с нова 10-годишна лицензия за експлоатация на V блок

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2017 • 07.12.2017 •

АЕЦ Козлодуй получи от Агенцията за ядрено регулиране лицензия за експлоатация на V блок за нов 10-годишен период. От електроцентралата уточниха, че получаването на лицензията е предшествано от дългогодишна работа, свързана с повишаване на безопасността и експлоатационната надеждност на ядрените мощности.

Още след пуска на 1000-мегаватовите V и VI блок в АЕЦ Козлодуй съгласно най-добрите световни практики започва внедряване на редица модификации, като през 2008 г. успешно е финализирана мащабна програма за модернизация.

Проектът за V блок е реализиран през 2012-2016 г. съвместно с консорциум, в който участват Русатом Сервис, Росенергоатом и EDF по методология, основана на изискванията за безопасност в Европейския съюз. С издаването на лицензията се дава право на АЕЦ Козлодуй да експлоатира V блок 10 години - максималният срок съгласно националното законодателство.

До 2047 г. предстои ядрената електроцентрала да кандидатства още два пъти за следващи лицензии. За изминалите 30 години от пуска през 1987 г. до края на октомври т. г. V блок е произвел 168 884 950 MWh електроенергия.

Top