AES Марица изток 1 с нова система за онлайн мониторинг

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2013 • 15.05.2013 •

В AES Марица изток 1 бе изпълнен проект за онлайн мониторинг на частични разряди на генераторите, съобщиха изпълнителите от фирма Контрагент 35.

„Проектът, реализиран съвместно с Omicron Electronics, включваше проектиране, доставка на оборудване, монтаж, тестване, настройка и пускане в експлоатация. Системата за онлайн мониторинг на частичните разряди осигурява наблюдение в реално време на състоянието на изолацията на намотките на генераторите, дава превантивна информация за настъпващи тенденции на евентуално влошаване качествата на изолацията и издава предупреждение към експлоатационния персонал в случай на състояние на генераторите, което би могло да доведе до бъдеща повреда. Изградената система се състои от датчици за отчитане на частичните разряди, монтирани на изводите на генераторите, електронно устройство за обработка на сигналите от датчиците, събиране на данни за частичните разряди и изпращането им в цифров вид по оптичен кабел към сървър за база данни, който извършва обработка в реално време”, поясниха от българската компания.


„Внедрената система дава възможност за достъп от разстояние до събраните данни за частичните разряди и последващ анализ. Дистанционният анализ се извършва от научноизследователския център на Omicron в Берлин. Във връзка с повишаване на комплексната сигурност на електроцентралите се предвижда внедряване на системи за мониторинг на частични разряди и на други важни елементи като силови трансформатори, питателни помпи и кабели високо напрежение”, допълниха от Контрагент 35.


ОЩЕ ВОДЕЩИ ТЕМИ
Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Често преимуществата им се пренебрегват или заради погрешната представа за по-високи разходи, или заради нежелание за промяна, или просто поради липса на информираност относно възможните ползи, които могат да донесат ... още
Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Електродвигателите (ЕДГ) съвсем буквално могат да бъдат наречени движещата сила на съвременната индустрия. Те намират приложения практически във всички промишлени отрасли ... още
Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Надеждното и правилно фиксиране на фотоволтаичните панели е от първостепенно значение за дълготрайна изправност на системата и ефективния добив на слънчева енергия ... още
Технологии и оборудване за отводняване на мини

Технологии и оборудване за отводняване на мини

Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Избор на соларни зарядни контролери

Избор на соларни зарядни контролери

Соларните зарядни контролери регулират зареждането на акумулатора от фотоволтаичните панели, като така защитават оборудването и повишават ефективността на системата ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийният одит предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потребление и идентифицира възможности за подобрение, често предлагащи незабавни спестявания на разходи ... още
Пожарна безопасност на трансформатори

Пожарна безопасност на трансформатори

Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация е задължително условие за осигуряване на надеждна противопожарна охрана на електросиловото оборудване ... още


Top