Ай Пи Ес, Александър Рангелов: Имаме инсталирани системи в над 40 държави по света

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Александър Рангелов, управител на Интернешенъл Пауър Съплай,

пред сп. Енерджи ревю

Какви са ползите от автономните хибридни системи за управление и съхранение на енергия от различни източници?

Автономните системи за независимо токозахранване, използващи съхранение на енергията, стават все по-атрактивни и привличат вниманието на все повече хора и организации, подтиквайки ги да се замислят за дългосрочните ползи и перспективи. Би могло да се направи разделяне на две основни групи приложения за такива системи.

Първата група са обекти и консуматори с достъп до електропреносната мрежа, при които електрозахранването е с лошо качество - чести прекъсвания, пренапрежение, напрежение под номинала, честотни смущения и др. В този случай автономните хибридни системи осигуряват непрекъсваемост на токозахранването с перфектни характеристики на напрежението.

Добитата и преобразувана в електричество през деня слънчева енергия се използва за директно захранване на консуматори, а излишъкът се съхранява в акумулаторни батерии. По този начин може да се осигури 24-часов цикъл на автономно и непрекъсваемо електрозахранване. Ползите са много - енергонезависимост, намаляване на сметките за електричество чрез използване на ВЕИ за собствена консумация, пълна защита на консуматорите от некачествено електроснабдяване и др.

Втората група са обекти и консуматори без достъп до електропреносната мрежа. В този случай най-често биват използвани дизел генератори, като по този начин експлоатационните разходи (OPEX) на съответния обект са високи. Автономната система и правилното оразмеряване тук води до преки ползи - осигуряване на електричество на отдалечени и труднодостъпни места и райони, а при обектите, експлоатирани на дизел генератор, води до голямо намаляване или изцяло елиминиране на агрегата, при което разходите за експлоатация клонят към нула.

Косвените ползи са повече - чрез осигуряване на електричество в отдалечени и труднодостъпни райони може да се добива вода, пестят се разходи за обслужване и поддръжка, не се изпускат вредни емисии в атмосферата, производството на електроенергия е напълно безшумно.

Какви продукти и решения предлага IPS за споменатите приложения?

IPS произвежда и предлага системата EXERON, която намира приложение в различни области като започнем от домакинства, селско стопанство, телекомуникации, отбрана, центрове за данни и др. Системата е без аналог на пазара.

EXERON комбинира и едновременно управлява по зададени системни критерии различните източници на енергия на входа (соларни панели, вятърни турбини, ел. мрежа, дизел генератор), като част от енергията се съхранява в батерии. Въпрос на системен дизайн и предпочитания на клиента е колко енергия ще се съхранява в батериите. Времето на резервираност (back-up time) може да бъде от няколко минути до дни и седмици. Изходът на системата може да е еднофазен, трифазен или постояннотоков за някои специфични приложения.

Какви са специфичните предимства на системата EXERON?

Както споменах, системата е без аналог на пазара в момента именно заради многобройните предимства, които предлага. Това е резултат от изкуствения интелект, който сме имплементирали в управляващите компютри, както и модулната структура, на базата на която е изграден EXERON.

През 2014 г. в Мюнхен, в съревнование с най-големите световни производители, нашият EXERON получи най-високото световно отличие за иновации при автономните хибридни системи. Високо оценени бяха отказоустойчивата модулна структура, IPS батерийният мениджмънт, който удължава живота на батерията с до 30%, споделянето на товара между модулите, автоматизираните диагностични функции и алгоритми за превенции на дефекти.

Ценно качество на модулната система е възможността мощността да се скалира от 2 kW до 65 MW на стъпки от 2 kW, което прави възможно електрозахранването на една къща или консуматор до цял квартал или град, т. е. изграждане на т. нар. Mini Grid, които са основата на умните мрежи (Smart Grids).

На кои пазари и в кои области имате реализирани проекти с EXERON и в каква посока ви предстои развитие?

Към момента имаме инсталирани системи в над 40 държави, основно в Европа, Близкия Изток и Африка. Най-често EXERON се инсталира за домашно приложение, в секторите телекомуникации, отбрана, инфраструктурни проекти и др. Към нас в момента се присъединява голям чужд инвеститор, който ще ни подкрепи в плана ни за глобално присъствие на пазара.ЕКСКЛУЗИВНО


Top