Акценти от HM 2021 – цифровизация и въглеродна неутралност на енергийния бизнес

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2021 • 21.05.2021

Акценти от HM 2021 – цифровизация и въглеродна неутралност на енергийния бизнес

Предизвикателна задача, пред която енергийната индустрия е поставена днес – да осигури устойчиви, достъпни и надеждни услуги, за да задоволи нарастващото енергийно потребление, като същевременно спази ангажиментите си за неутралност по отношение на климата и околната среда, зададе основен тон в програмата на Хановерския панаир тази година и постави развитието на енергийната индустрия в полето на най-горещите дискусии.

Днес промяната на енергийния пазар е обусловена от тенденциите към декарбонизация, децентрализация и нарастващо търсене. В един децентрализиран и декарбонизиран енергиен свят цифровизацията e ключов фактор за осигуряване на безопасна, надеждна, достъпна и устойчива енергия, казва д-р инж. Беатрикс Натър, изпълнителен вицепрезидент в Siemens Energy.

В бъдеще интелигентните мрежи ще балансират колебанията в търсенето и предлагането на електроенергия. От една страна, увеличаването на възобновяемите източници, а от друга страна, потреблението от нови клиенти, като ползватели на зарядна инфраструктура за електрически автомобили например, изискват да се предприемат допълнителни мерки за стабилизация на напрежението и честотите на мрежите. Чрез възможностите на IoT в комбинация с тези на периферните изчисления (edge computing) вече са реалност подобрени решения за защита и автоматизация на управлението, които са само началото на изцяло нова парадигма на електропреносните и електроразпределителните услуги.

Следващата стъпка е приближаване на периферните изчисления още повече до нивото на актива, за по-голямо бързодействие и възможности за вземане на решения на ниво подстанция чрез комбиниране на защита и управление със съвременен софтуер. Това ще доведе до по-кратко време за реакция, по-високо ниво на киберсигурност и по-бързо вземане на решения. Нещо повече, водещи изложители анонсираха свои революционни предложения, стигащи дори по-далеч – електропреносна система с пълна облачна свързаност. Технологичен пробив, който ще осигури пълна защита на една свързана подстанция и обмен на данни в облака по всяко време и от всяка точка за постигане на невиждана досега ефективност.

 

Платформи за цифровизация на енергийната индустрия

Гъвкавото управление на енергийните услуги е във фокуса на редица решения за инфраструктурата като услуга (IaaS – Infrastructure-as-a-Service). Един общ интерфейс обединява голям брой полеви устройства и системи от различен вид за връзка, управление и синхронизация на функциите им.

Уеб базирани решения дават възможност за разширяване на функционалностите според нуждите на потребителя от магазин за приложения с отворен код за разработчици на трети страни. По този начин се гарантират бъдещата разработка и надграждане на решенията. Цялостните платформи включват управление на веригата на стойността от електропреносната и електроразпределителната инфраструктура до уеб ниво. Могат да бъдат добавяни допълнителни модули, като например за управление и следене на енергопотреблението и свързване с енергийния пазар. Модул, отговарящ за измерване на качество на захранваната енергия, осигурява постоянен мониторинг на мрежата.

 

Управление на енергията в промишлеността

За по-високата енергийна ефективност на едно производствено предприятие днес задължително условие е то да бъде напълно цифрово свързано в мрежа. Водещи разработчици представиха на изложението свои отворени и мащабируеми архитектури, в рамките на които контролерите, свързващата инфраструктура и софтуерът са в състояние на непрекъсната комуникация.

По този начин се постига безпрецедентна прозрачност и проследимост на данните, въз основа на която могат да се вземат обективни решения за оптимизиране на потреблението на енергия, оперативните процеси и работата по поддръжката. За да се постигне възможно най-висока плътност на данните, разработките са насочени към безотказна свързаност на всички компоненти на системата в цифрово достъпна мрежа.

 
Top