РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Акспо България, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Акспо БългарияАкспо разширява дейността си на енергийния пазар в България

На 25 април т. г. в София най-голямата швейцарска енергийна компания Axpo АГ посрещна партньори и медии в нов офис и представи намеренията си за разрастване на дейността в България чрез дружеството си Фреа Трейдинг, лицензирано за търговия с електроенергия. На събитието присъства Н. Пр. Регина Ешер, посланик на Швейцария у нас.

В рамките на събитието Маркус Брокоф - член на Управителния съвет на Axpo Trading и председател на Съвета на директорите на Акспо България, запозна присъстващите с цялостната дейност на групата Ахро АГ. Изпълнителният директор на Акспо България и управител на Фреа Трейдинг Мирослав Дамянов представи досегашната дейност на българското представителство на компанията, както и плановете за разрастване.

Като част от програмата на форума бе направено представяне на фирма Фреа Трейдинг от нейния управител Калоян Кънев.

Основна цел на Фреа е да навлезе на пазара на дребно чрез доставки на електроенергия до крайни потребители и предлагането на индивидуални енергийни решения за тях.

Швейцарската енергийна група Axpo, която включва дружествата Axpo Power, Axpo Trading и Centralschweizerische Kraftwerke, е 100% собственост на Североизточните швейцарски кантони.

Активите на компанията включват генериращи енергийни мощности (1800 MW), дългосрочни договори за покупка на електроенергия (900 MW) и природен газ, инфраструктура за пренос на електроенергия (мрежа високо напрежение 380/220-kV, обхващаща голяма част от Швейцария) и капацитети в хранилища за природен газ.

Акспо България (с предишно наименованиe ЕГЛ България) е основано през октомври 2006 г. като дъщерно дружество на EGL с настоящо наименование Axpo Trading, Швейцария. През юли 2007 г. получава лиценз за търговия с електрическа енергия, издаден от ДКЕВР.

Оттогава компанията е активен участник на пазара на едро на електрическа енергия в България, като дейността й е ориентирана главно към трансгранична търгoвия и доставки на клиенти на българския пазар. Като използва опита си, придобит на либерализираните пазари и европейското си присъствие в над 20 страни, Axpo създава добавена стойност за българските потребители.

гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс - Б, ет. 8Top