Актемиум БЕА Балкан предлага ефективни решения за модернизация на ТМО

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2016

инж. Стоян Джевизов,

управител на Актемиум БЕА Балкан ЕООД

Инж. Джевизов, какво е значението на добива на лигнитни въглища в страната?

Лигнитните въглища играят специална роля при производството на енергия в Европейския съюз, тъй като 100% от търсенето се задоволява от местно производство, което представлява значителен принос за намаляване на цялостната зависимост на ЕС от внос на енергия.

В България лигнитните въглища са най-важният местен енергиен ресурс, което предполага инвестиции в разширяването и усъвършенстване на производството на въглища. За да се гарантира пълноценна експлоатация на фосилните горива в енергийните услуги, е необходимо всички стъпки на добива да се направят възможно по-ефективни.

Какво включва определението ТМО?

Тежкото минно оборудване (ТМО) включва роторни и кофововерижни багери, насипообразуватели (абзетцери), гумено-лентови транспортьори (ГТЛ) и задвижващи и обратни станции за тях. В добивните участъци работят верижни многокофови багери тип ERs 710, които се използват за изземване на въглища до 15 метра под котата на стоене на багера.

Ваш основен клиент в страната е Мини Марица-изток. Разкажете ни за последния ви съвместен проект.

През т. г. най-голямото въгледобивно предприятие в България Мини Марица-изток стартира процедура за рехабилитацията на ел. частта на три от своите добивни кофововерижни багери - тип ERs710, където обединение "Багери ЕРС710" с водещ партньор Актемиум БЕА Балкан беше избрано за изпълнител.

За изпълнението на проекта Актемиум БЕА Балкан ще приложи своя дългогодишен опит, натрупан при реализирането на модернизации на багери ERs710, както и в други съпътстващи сфери - изграждане на съоръжения за открити рудници и рехабилитация на тежко минно оборудване, складови стопанства за насипни товари и др.

За системата на управление на багери ERs710 ние сме избрали високопродуктивна комбинация от компоненти за автоматизация, базирана на мощен централен програмируем контролер и модули за децентрализирана периферия, която използва оптични и медни линии за изграждане на полева комуникационна мрежа (ProfiBus, ProfiNet).

Подемните, въртящите и ходовите механизми ще се преоборудват с честотни преобразуватели. Новите електроуредби ще се поставят в реконструирани и прахоуплътнени ел. зали. За да се улесни обслужването на багерите, кабините за управление ще се оборудват с удобни операторски пултове, плоски екрани и климатици.

Какви предимства предоставяте на Вашите клиенти?

Основен плюс при нашите проекти е индивидуалното и съобразено със спецификата на обекта техническо решение, отличното качество на изпълнението и коректното спазване на поставените срокове. Като траен ефект завършените проекти повишават КПД и минимизират разходите за експлоатация и поддръжка на подемно-транспортната техника на клиента.


Top