РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Актемиум БЕА Балкан , Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Актемиум БЕА БалканНа фона на постоянно увеличаващите се цени енергията заема все по-голям дял от оперативните разходи на индустриалните предприятия. Днес енергийната ефективност е едно от основните предизвикателства за индустрията. Енергийните разходи нарастват, законите се променят, а имиджът и профилът на компаниите са все по-важни.

Решенията на Актемиум за постигане на оптимална енергийна ефективност на производствените процеси са в резултат от одит, измерване, инженеринг и реализация.

Непрекъснатото усъвършенстване, което предлагаме, е в съответствие с международния стандарт за енергиен мениджмънт ISO 50001.

В този смисъл е и нашето мото: „Енергийна ефективност като основа на индустриалната конкурентноспособност“.

„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД

бул. „Шипченски проход“ 65, офис 203, 1574 София

тел.: 02/ 971 71 23 и 971 71 24 • факс: 02/ 87 22 073

beabalkan@actemium.com • www.actemium.deTop