РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАНКато част от международната мрежа на Актемиум, която включва 300 бизнес единици в 33 страни, ние разработваме експертни решения и предоставяме услуги за целия жизнен цикъл на индустриалните съоръжения: проектиране, изпълнение и поддръжка, базирани на ноу-хау и дългогодишен опит в инженеринга за КИП и А, електротехническо оборудване и технологични процеси в областта на минното дело и добива на суровини.

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН пожелава на всичките си клиенти, партньори и

читателите на списание Енерджи ревю – Здраве, благополучие и светли Великденски празници!

„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД

1505 София, бул. Ситняково №23, ет.4, офис 406/407

тел.: 02/ 971 71 23 и 971 71 24, факс: 02/ 87 22 073

beabalkan@actemium.com, www.actemium.comTop