РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Актемиум БЕА Балкан, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Актемиум БЕА БалканКато част от международната мрежа на Актемиум, която включва 300 бизнес единици в 38 страни, ние разработваме експертни решения и предоставяме услуги за целия жизнен цикъл на индустриалните съоръжения: планиране, проектиране, доставка, изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване и техника за управление на съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища.

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЕНЕРГЕТИКА!

Екипът на Актемиум БЕА Балкан пожелава

на всички енергетици здраве, енергичност и успешна професионална реализация!

„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД

1505 София, бул. Ситняково №23, ет.4, офис 406/407

тел.: 02/ 971 71 23 и 971 71 24, факс: 02/ 87 22 073

beabalkan@actemium.com, www.actemium.comTop