Актемиум БЕА учи рудничните машини да се движат самостоятелно

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

Старият миньор с 40 години професионален опит се смее и казва: "Мнозина от вас вече са опитвали да реализират автоматично придвижване на рудничните машини, но всички се проваляха и хора като мен ще бъдат необходими още 40 години!"

Знаейки добре тези обстоятелства, Актемиум БЕА заедно с едно минно предприятие от Централна Германия прие това предизвикателство. Водени от желанието не само да участваме в техническото развитие и иновации, но и да допринасяме за тяхното ускоряване, от години ние работим в различни области върху компонентите за автоматизация на рудничните процеси. Дори и в проекта за частична автоматизация на насипообразувател с транспортьор, по който работим в момента, следваме тактиката на малките стъпки по пътя към успеха.

Като обща структура този вид насипообразувател се състои от две части - основна машина и междинен транспортьор. Основната машина със своя мощен гъсеничен ходов механизъм и въртящата си изхвърляща стрела на 30 м височина разпределя добития материал върху насипището. Междинният транспортьор, който също е разположен на гъсеничен ходов механизъм, е свързан с изхвърлящата лента на основната машина и с лентовия претоварач, който приема добития материал от лентовия транспортьор.

Като първа стъпка, на всички точки, където се променят ъгли, път на преместване и местоположение, ще бъдат поставени датчици, които без прекъсване да регистрират всяко движение и да изпращат съобщения към управлението. Досега това правеше операторът на машината със своя опитен поглед.

Голямото предизвикателство тук е, че действията, които предприема операторът, за да следва движенията на основната машина, трябва да се генерират от системата за управление така, че да се осигури безопасно и надеждно придвижване на цялата композиция. Необходимите за целта алгоритми ще бъдат разработени на етапи, ще се тестват в симулатор, а след това с помощта на оператора стъпка по стъпка ще бъдат пуснати в експлоатация.

За да не "завързваме" оператора към обичайното му работно място, ще бъде изградена стабилна радиовръзка за дистанционно управление, която да осигурява най-важните команди за управление и да дава възможност за аварийно спиране.

Ако всички функции са реализирани и е доказана сигурността при експлоатация, в автоматичен режим междинният транспортьор ще следва основната машина без човешка намеса. Тогава отново ще имаме време да пофилософстваме със стария миньор за това, кога и основната машина може да проходи сама.


Top