Актуално състояние на ВЕИ сектора у нас

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю ви представяме позициите на Българска фотоволтаична асоциация, Българска ветроенергийна асоциация и Българска асоциация за биомаса относно актуалното състояние и основните предизвикателства пред ВЕИ сектора у нас.
Top