РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АЛФА ЛАВАЛ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АЛФА ЛАВАЛЕнергийният парадокс

ного от мерките, които се предприемат, за да се намалят разходите и да се увеличи доходността, водят до проблеми за околната среда. Пестенето на енергия, обаче, е ярко и блестящо изключение. Всеки път, когато успеете да пестите енергия, вашите усилия ще генерират двоен ефект - финансовата линия на вашите разходи ще бъде снижена, а околната среда ще бъде третирана по-благоприятно и освободена от тежестта на замърсяване. В дългосрочен план вашата работа ще спечели уважението и увеличи атрактивността ви на пазара.

Усилията на АЛФА ЛАВАЛ да се възползваме от слънчевата енергия за отопление дават все по-добри резултати. Чрез използването на модулни системи демонстрираме потенциал за спестяване на енергия. Доказателството - няколко интересни примера на този механизъм за енергиен парадокс, илюстрирани с поредица от нови продукти.

„Слънчевaта гама”

на АЛФА ЛАВАЛ получава най-доброто от един слънчев ден

АЛФА ЛАВАЛ с гордост представя „Слънчевата гама” - модулна система, разработена за улесняване на използването на слънчевата енергия за отопление или предварително затопляне на вода за колективно или индивидуално ползване.

За масовия пазар АЛФА ЛАВАЛ разработи „SolarFlow” - определен тип модул, който използва слънчева енергия за предварително затопляне на битова гореща вода. За приложения с индивидуални котли препоръчваме модела „AquaMicro”. И двете програми могат да се комбинират със „SolarTank” - резервоар за съхранение на водата, загрята от слънчевата енергия.

С модулите от „Слънчевата Гама”, които лесно могат да бъдат монтирани на съществуващите инсталации във всякакъв вид помещения, предлагаме на нашите клиенти енергийноефективни и икономични решения:

„AquaStore” - за подгряване на вода за битови нужди

•Изчислително налягане: 10 Bar

•Изчислителна температура: 110 °C

•Капацитет: 308 kW

„SolarFlow” - извършва обмена на топлина от слънчевата система към студената вода от градския водопровод

•Изчислително налягане: 10 Bar

•Изчислителна температура: 100 °C

•Капацитет: 308 kW

1421 София, бул.”Черни връх” 1, ет.6

тел.: 02/ 955 56 66, 963 55 44, факс: 02/ 963 55 00

Сервизен център: гр. Сливен, тел.: 044/ 62 40 98
Top