РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

AMANDUS KAHL/К. А. ТЕХНОЛОДЖИ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ AMANDUS KAHL/К. А. ТЕХНОЛОДЖИИнсталации за пелетиране на дървесина

Изработване по поръчка от 300 кг/ч до 8.00 кг/ч за преса

Заповядайте на МТП Пловдив 27.09.2010 - 02.10.2010, щанд Е5 в палата 10.

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Dieselestrasse 5-9

D-21465 Reinbek / Hamburg

Phone +49 40 727 71 0

Fax +49 40 727 71 100

info@amandus-kahl-group.de

www.akahl.deTop