Апекс Солар, инж. Марин Маринов: Предлагаме широка гама от хибридни соларни решения за дома, бизнеса и предприятията

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

инж. Марин Маринов,

управител на Апекс Солар, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Маринов, бихте ли представили себе си и фирмата, която представлявате?

Управител съм на Апекс Солар - инженерингова компания, приемник на наложилата се от 1993 г. в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на слънчеви отоплителни и фотоволтаични (PV) системи фирма Апекс ММ. Интересът ми към технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия датира от 1988 г. Това бе годината, в която започнах да разработвам първата си дипломна работа по специалността „Микроелектроника и технологии в микроелектронното производство” във ВМЕИ (сега ТУ), гр. София.

Дипломната ми разработка бе фокусирана именно върху фотоволтаична клетка на базата на силициева подложка. След дипломирането си основах фирма Апекс и реализирах първия си проект. Той се състоеше в система за топла вода със слънчев колектор и помпа, захранвана от фотоволтаичен модул.

На пазара сте вече повече от две десетилетия. Върху какви системи и приложения фокусирате дейността си днес?

От основаването си до 2006 г. фирмата ни се занимаваше предимно със слънчеви системи за отопление. По разбираеми причини фотоволтаичните ни проекти бяха свързани само с автономни захранвания на отдалечени от мрежата обекти. След въвеждане на преференциалните тарифи през 2007 г. фокусът на дейността ни естествено се концентрира върху мрежовите фотоволтаични централи.

Кои са акцентите в портфолиото решения, които предлагате? Какви са предимствата и приложните им области?

Въвеждането на ограничения за фотоволтаичните централи преди две години, съчетано с растящите цени на електроенергията, накара все повече потребители да търсят решения за спестяване от сметките си за ток. Апекс Солар веднага реагира с перфектни решения, които позволяват на собствениците на домове, малък бизнес и предприятия да извличат максимума от фотоволтаичните си системи.

Днес фирма Апекс Солар предлага широка гама от хибридни соларни решения за собствена консумация - от малки системи за резервно захранване с оловно-киселинни акумулатори до най-съвременните решения с литиево-йонни батерии.

На какви съвременни технологии се базират инженерните решения, които фирма Апекс Солар изпълнява?

В основата на инженерните ни решения е новаторският APEX SOLAR инвертор с вградени зарядни устройства. Той представлява интелигентна интегрирана система, която управлява ефективно генерираната от слънцето енергия и съхранява излишната в акумулатори за по-късна употреба.

Инверторите APEX SOLAR са подходящи както за собствена консумация на инсталации, свързани в мрежата, така и за захранване на неелектрифицирани обекти. Интересното в дизайна му е, че има вградени два контролера. Единият е за зареждане на акумулаторните батерии от мрежата или генератор, а вторият - за зареждане от фотоволтаични панели.

В каква посока планирате бъдещото си развитие на българския пазар?

В момента се намираме в напреднал етап на договаряне с един от водещите разработчици и производители в сектора на електромобилната индустрия, Tesla Motors. На този етап ще спомена, че става дума за новите им разработки в областта на системите за съхранение на енергия. Считаме, че развитието в тази област, заедно с интелигентните електропреносни мрежи, е бъдещето на слънчевата енергетика.
Top