Apple учредява компания за търговия с възобновяема енергия

Сп. Енерджи ревю - брой 4, 2016 • 19.07.2016 •

Apple предвижда да учреди дъщерна компания с име Apple Energy, чрез която да продава излишната електроенергия, генерирана от водородните горивни клетки и фотоволтаичните панели на покрива на новата офис централа в Купертино, Калифорния.

Според подаденото до Щатската федерална енергийна комисия заявление за създаване на фирмата, Apple Energy ще търгува и с енергия от соларни паркове, водноелектрически централи и биогазови инсталации на територията на САЩ.

Google и Apple са сред най-големите ВЕИ инвеститори извън сектора на енергопроизводството. Миналата година Apple инвестира 850 млн. щатски долара за изграждането на соларен парк с мощност 130 MW южно от Сан Франциско. Фирмата планира да използва зелена енергия за захранване на всичките си центрове за данни, както и за повечето си магазини и офиси.

Top