РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АРЕИ БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АРЕИ БЪЛГАРИЯНова технология

за повече електричество

Институтът за Алтернативна и Възобновяема Енергия - АРЕИ България ООД разработва и изпълнява проекти, съчетаващи предимствата на най-съвременните технологии. Сред най-успешните ни продукти са цилиндричните фотоволтаични модули на американската компания Solyndra, които предлагат по-добро оползотворяване на покривните пространства и генериране на повече електрическа енергия.

Подобрено оползотворяване на слънчева светлина

Цилиндричните модули оптимизират улавянета на слънчева светлина и позволяват на панелите на Солиндра да достигнат значително генериране на енергия, както през сутрешните часове, така и късно следобед. Като добавим по-доброто усвояване на площта на покрива, значителното намаляване на разходите за инсталация без нарушаване на покривната изолация и повишеното генериране на енергия от системата, ще разберем защо Солиндра доставя електрическа енергия на най-ниската цена за киловат/час.

Повече технология за повече електричество

Цилиндричните модули на Солиндра улавят слънчевата светлина върху 360 градуса фотоволтаична повърхност, и така освен директната, те не пропускат да усвоят дифузната и отразената слънчева светлина. Конструкцията се състои от външен и вътрешен (генериращ) цилиндър, отделени с „оптичен пълнеж”, благодарение на който светлината попада върху фотоволтаичната повърхност винаги под почти прав ъгъл.Този „самоследящ” дизайн позволява на системите на Солиндра да постигнат ефективно генериране на ел. енергия, докато конвенционалните панели трябва да бъдат наклонени или снабдени със следящи позиционери, за да осъществят максималния си потенциал.

Херметично запечатани за надеждност

Тънкослойният фотоволтаичен материал, използван в оригиналните модули на Солиндра е от мед, индий, галий и диселенид (CIGS). Обикновено, с течение на времето, под влияние на влажността този вид тънък PV слой влошава параметрите си. Дизайнът на Солиндра използва херметично запечатване в краищата на всеки модул, създавайки хомогенна маса стъкло-метал. Допълнително подсигуряване е постигнато като във вътрешността се поддържа повишено налягане чрез газ.

Експлоатационно охлаждане и облекчено почистване

Естественият поток на въздуха между цилиндричните модули на Солиндра осигурява по-ниска експлоатационна температура в сравнение с конвенционалните плоски панели. По-ниската експлоатационна температура осигурява по-високо производство на енергия.

Изключителна устойчивост на вятър

Вятърът преминава в пространството между цилиндрите на панелите на Солиндра, с което се облекчават изключително изискванията за монтаж. Панелите на Солиндра са тествани и са сертифицирани за използване при скорост на вятъра 208 км/ч. Устойчивата система на Солиндра, имайки разпределен товар от 14 кг/м2, може да се използва за сгради, за които иначе е небходимо структурно укрепване за генериране на енергия.


Други рекламни публикации на АРЕИ БЪЛГАРИЯ


Top