РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АСТЕЛ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АСТЕЛASTEL

15, rue Vorino, 1612 Sofia, BULGARIE

Tel: (359-2) 9587885, 9587886, 9587889

Fax: (359-2) 9587890

E-mail: office@astelbg.com

www.astelbg.com.

Спектроскопия и микроскопия;

оптически измервания, стационарни

и време-разделителни измервания

HORIBA Fluorescence Microscope

Атомно-силова микроскопия с

най-високаразделителна способност

Комбинирана система HORIBA:

LabRAMAN+Asylum Research: AFM

Компактни и модулни оптически системи: Раман системи, спектрофуориметри, кислородни сензори и др.

Спектрометър – модел Jaz.

Бондинг системи за микро-електрониката - прецизни, надеждни и бързо приспособими за разнообразни приложения.

АСТЕЛ е официален представител и дистрибутор на водещи производители на аналитична, контролно - измервателна и биотехнологична техника и оборудване -Adixen Alcatel, Hitachi Electronic Microscopes, Andore, Setаram, Aurora, Hiden Analytical, Skyray Instrument идруги.Top