РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АСТЕЛ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АСТЕЛПреносими инфрачервени анализатори на биогориво на фирма Wilks Enterprise

Портативни инфрачервени анализатори с тансформация на Фурие на фирма А2 Technologies

Инфрачервени анализатори на фирам LT IndustriesTop