РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Атис , Списание Енерджи ревю - брой 3, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АтисИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИННО-

УПРАВЛЯВАЩИ ДИСПЕЧЕРСКИ

СИСТЕМИ ВЪВ В и К СЕКТОРА

При изграждането на информационно-управляващите диспечерски системи във ВиК сектора, фирма „АТИС Телеконтрол” ООД предлага следните по-важни дейности и услуги:

• Проектиране на диспечерската система в което проектиране се включват: изготвяне на концепция и предварително проучване на обектите, изработка на технически проект, информационно и алгоритмично осигуряване на системата.

• Изработка и доставка на необходимите обектни контролери и комуникационни съоръжения.

• Генериране и инсталиране на системен, комуникационен и потребителски софтуер съгласно информационното и алгоритмично осигуряване отразено в проекта

или техническо задание.

• Провеждане на лабораторни изпитания и тестове на така произведените и програмирани контролери.

• Поготовка на обектите за внедряване на системата. Участие в монтажа на таблата и комплексно въвеждане на диспечерската система в редовна експлоатация.

• Въвеждане в редовна експлоатация на изградените от „АТИС Телеконтрол“ ООД диспечерски системи и обучение на персонала за правилна експлоатация на системите.

• Гаранционен и извънгаранционен сервиз.

www.atisbg.net

София, ул. „Любляна“ №46, тел. 0888-706-240
Top