РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

AXPO Bulgaria, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ AXPO Bulgaria100 години Aкспо

100 години сигурност в електроснабдяването

Акспо България ЕАД

Софарма Бизнес Тауърс

Офис сграда Б, ет. 8

ул. Лъчезар Станчев 5

1756, София, България

тел.: +359 (2) 946 12 94

факс: +359 (2) 943 42 99

office.bg@axpo.com

www.axpo.comTop