БАБ, Андрей Бъчваров: Работим усилено за идентифицирането и прилагането на най-добрите европейски практики в България

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Андрей Бъчваров,

председател на Управителния съвет на Българска асоциация за биомаса

След приемането ни за пълноправен член на Европейската биомаса асоциация, Българската асоциация за биомаса (БАБ) успя да разшири значително своята дейност на европейско ниво. Чрез поддържането на активна комуникация с представители на Европейската комисия, Генерална дирекция Енергетика и други европейски асоциации и организации в областта на възобновяемата и устойчива енергия, БАБ работи усилено за идентифицирането и прилагането на най-добрите европейски практики в България.

Посредством диалог с местните власти и активното си участие при формирането на политиките на местно ниво, Българската асоциация за биомаса спомогна за повишаването на преференциалните цени за биомаса електроцентрали с около 1% през юли 2014 година.

Едно от основните предизвикателства пред сектор Енергетика в България е липсата на енергийна стратегия, която ясно да очертава целите и приоритетите на страната. Българската асоциация за биомаса е готова да съдейства на държавните институции в подготовката на такава стратегия.

Основна цел на БАБ през текущата година ще бъде запазването на преференциалните цени за съществуващите биомаса централи, както и за проектите, които все още са в процес на реализация. Задълбоченото познание на едва прохождащия биомаса сектор в България ни убеждава, че всяко намаляване на цените би направило инвестициите в сектора нерентабилни и би спряло неговото развитие в зародиш.

Това би лишило България от значителните социални, икономически и екологични ползи, които носят биомаса централите.

През 2015 г. Българската асоциация за биомаса планира да се присъедини към АУРА - нова неправителствена организация, която ще обедини усилията на асоциации в секторите ВЕИ и енергийна ефективност и ще работи за подобряване на енергийната политика на България.
Top