БАЕПС, Камен Василев: Родните производители на зарядни станции трябва да се стремят към налагане на водещи световни пазари

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2024 • 29.05.2024

Камен Василев, съпредседател на Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС),
пред сп. Енерджи ревю

 

На каква технология предимно са базирани използваните у нас зарядни станции за електрически превозни средства? Има ли различия в предпочитанията на потребителите от отделните сегменти?

Броят на регистрираните електрически превозни средства в България устойчиво нараства. Най-същественият растеж е в броя на леките автомобили, като през последните месеци те се увеличават с около 500 броя на месец и стават 4 пъти повече в сравнение с началото на 2022 г. Това нарастване е движено както от индивидуални покупки, така и от обновяването и разширяването на съществуващи автопаркове с електрически превозни средства. Обичайна гледка по улиците започват да стават електрически таксита, ванове на дистрибуторски компании, електромобили на охранителни фирми и др. В България преди една година бе доставен и първият електрически камион.

Технологията на зарядната инфраструктура, която обезпечава тези превозни средства, зависи от няколко фактора. Първо, какви са маршрутите и режимът на използване на превозните средства. Второ, каква е приемливата за потребителите цена на зареждане. Трето, какво удобство предоставят за потребителите предлаганите възможности за зареждане.

При режим на използване, който изисква възможно най-кратко време за зареждане, решението е бързо и свръхбързо постояннотоково зареждане от станции, разположени по маршрутите на движение. Това се осигурява от зарядни станции, предоставящи вече като стандарт мощност от до 300 kW с динамично разпределяне на мощността между наличните конектори. Такива станции с различен брой индивидуални конектори са налични в над 400 локации в основни населени места и по междуградски маршрути. Поради сравнително високата инвестиция за изграждането им, обикновено те са с обществен достъп денонощно или през по-голямата част от денонощието, за предоставяне на максимална възможност за използване от потребителите и съкращаване на срока на възвръщаемост на инвестицията. Бързо и свръхбързо постояннотоково зареждане се използва при дълги пътувания или при автопаркове с непрекъснат режим на ползване, например таксиметрови компании.

Специфичен клас са свръхмощните постояннотокови зарядни станции за тежка транспортна техника (камиони, автобуси, самолети, кораби и др.), където наличната мощност на зарядна точка може да достигне от 500 kW до над 3 MW.

Ако използването на превозните средства е с относително предсказуем график и включва определени престои през денонощието, точки за променливотоково зареждане с мощности до 22 kW могат да бъдат сравнително лесно инсталирани на многобройни локации. Съществуват и мобилни зарядни станции, чрез които всеки трифазен контакт със съответната мощност може да бъде използван като точка за зареждане. Вградените зарядни адаптори на повечето съвременни електромобили са с мощности между 7 и 11 kW и енергията за типичен дневен пробег в рамките на 50 – 100 km може да бъде заредена при очакван престой на локацията от 2 до 3 ч.

Ключовото предимство за потребителите при такъв режим на зареждане е удобството и възможността за по-ниска цена на зареждане. Подходящи локации са паркинги и гаражи на офис сгради, търговски центрове, обществени сгради, въобще навсякъде, където потребителите така или иначе прекарват няколко часа. През деня такъв тип зареждане може да бъде използвано от работещите в офис сгради и промишлени предприятия. Автопаркове с дневен режим на работа, например куриери и дистрибуторски компании, могат да използват такова зареждане в извънработно време вечер, когато електромобилите така или иначе са в гаражите на базите си.

Като най-просто решение с минимална или никаква допълнителна инвестиция, много потребители зареждат у дома през нощта, когато електромобилът не се използва и без да се налага да ходят до специална зарядна станция. Домашните зарядни станции обикновено са с мощност 7 – 11 kW, в зависимост от наличното в имота електрозахранване. Но дори и без специална домашна станция, нощното зареждане от обикновен контакт 220 V е достатъчно за 100 – 130 km пробег на електромобила, което за много потребители е повече от нормалния им ежедневен пробег. Това е често срещан режим на зареждане на лични електромобили, подобно на вече станалото ни навик зареждане на мобилните телефони вечер, когато не се ползват.

 

Каква е приложимостта на иновативни решения като интелигентното и безжичното зареждане на електрически превозни средства у нас? До каква степен инфраструктурата в страната би позволила внедряването на V2G?

Безжичното зареждане е удобство, но към момента повечето електромобили стандартно нямат необходимото оборудване за тази цел. Поради тази причина производителите на зарядни станции не виждат съществуващ пазар и не инвестират в масово производство на компоненти за безжично зареждане, което би довело до конкурентна цена на инсталиране, съответно конкурентна цена на зарядната услуга. Това пък не насърчава автомобилните производители да включат безжично зареждане като стандартна опция за моделите си и така порочният кръг се затваря. Пазарът в България е малък и би последвал световни тенденции в тази посока, когато те се появят, но не е реалистично да очакваме, че той може да ги предизвика.

Елементи на интелигентно зареждане се използват от потребители на локално ниво (“зад електромера”) със съществуващите функционалности на електромобилите и наличните на пазара зарядни системи. Зареждане по график или само при излишък на енергия от локално инсталирани ВЕИ вече е стандартна опция при някои производители. За подаване на енергия обратно към мрежата са необходими няколко условия и там пак влизаме в порочен кръг с повече участници, отколкото безжичното зареждане. Освен производителите на съответно оборудвани електромобили и зарядни станции, тук имат роля и операторите на разпределителна инфраструктура, търговците на електроенергия и законодателите, които трябва да въведат разумни регламенти. Производителите на електромобили и зарядни станции вече започват да предлагат модели с възможности за двупосочен поток на електроенергията. При това положение, преди да стигнем до връщане на енергия към мрежата, междинна стъпка би била отново локално използване, “зад електромера”, където свързан към двупосочна зарядна станция електромобил захранва близки консуматори в сградата или имота. В съчетание с локално инсталирани ВЕИ за собствено потребление, такова решение може да бъде много по-просто, по-ефективно и с по-малко загуби на енергия при неизбежните й трансформации за транспорт през разпределителните мрежи до отдалечени потребители.

 

Как се развива производството на зарядни станции в България? Какви са перспективите и предизвикателствата за производителите у нас?

В България има няколко производителя на зарядни станции като физически устройства. Предизвикателствата при тях са свързани с богатия избор на зарядни станции от световни производители във всички продуктови класове. Поради големите обеми на производство, световните производители предлагат продуктите си на конкурентни цени с достатъчен марж, който да им позволи да реинвестират в развитие на пазарите и усъвършенстване и развитие на продуктовите гами. Българските производители към момента не могат да постигнат такива обеми. Същевременно, български разработчици на софтуер за зарядни станции успешно развиват дейността си и налагат решенията си във водещи пазари. Възможност за българските производители на хардуер би било да идентифицират търсени от потребителите функционалности, които към момента остават извън фокуса на световните производители. Това биха могли да бъдат например споменатите по-горе системи за безжично зареждане, които отначало да бъдат предлагани като компоненти за последващ монтаж, а в перспектива – като част от стандартното оборудване на новопроизведени електромобили и зарядни станции. При всички положения, амбицията и целта на нашите производители трябва да бъде налагане на водещи световни пазари.
Top