България е изпълнила целта си за дял на възобновяемата енергия за 2020 г.

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2019 • 13.05.2019

България е изпълнила целта си за дял на възобновяемата енергия за 2020 г.

Единадесет държави членки, сред които България, Чехия, Дания, Естония, Финландия и Швеция, вече са постигнали целите си за дяла на възобновяема енергия за 2020 г., съобщават от Евростат. 

През 2017 г. делът на енергията от възобновяеми източници в общото енергопотребление на територията на ЕС е достигнал 17,5% в сравнение със 17% през 2016 г. и 8,5% през 2004 г., откогато започва събирането на данни. Целта на ЕС е достигане на 20-процентен дял на възобновяемата енергия до 2020 г. и поне 32% до 2030 г.

Водеща по дял на енергията от ВЕИ в крайното енергопотребление за 2017 г. е Швеция с 54,5%, следвана от Финландия (41,0%), Латвия (39,0%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%). Най-ниски стойности по този показател са регистрирани в Люксембург (6,4%), Холандия (6,6%) и Малта (7,2%).


Top