България се присъединява към единния европейски пазар "ден напред" на 11 май

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 06.04.2021

България се присъединява към единния европейски пазар

На 11 май т. г. България ще се присъедини към Единния европейски пазар “ден напред” (SDAC) с въвеждането в реална работа на пазарното обединение между България и Гърция. Стартирането на проекта за пазарна интеграция между България и Гърция е следващата стъпка към постигането на Единен европейски пазар на електроенергия в сегмента “ден напред”.

Европейският целеви модел на пазара “ден напред” се очаква да бъде завършен т. г. със свързването на 4M MC границите с MRC, чрез проекта за Междинното свързване (ISP) и веднага след това чрез осъществяването на проекта за пазарна интеграция между България и Румъния.

ЕСО в качеството си на преносен оператор за българската пазарна зона (ОПС) и БНЕБ в качеството си на номиниран оператор на пазарите на електроенергия (НОПЕ) за България вече оперират българския пазар в изолиран режим, но в пълно съответствие с процедурите на MRC, като използват активите на ценовото свързване на регионите (PCR) от януари 2016 г.Ключови думи: ЕСО, SDAC, MRC, IBWT, ISP, Ден напред


Top