България си сътрудничи с Федерална провинция Саксония в областта на енергийната ефективност

Енергийна ефективностНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2021 • 01.10.2021

България си сътрудничи с Федерална провинция Саксония в областта на енергийната ефективност

В рамките на двустранна среща обсъдиха възможност за сътрудничество в областта на енергийната ефективност между България и Федерална провинция Саксония. На среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ресорният министър Виолета Комитова и министърът на регионалното развитие на немската провинция Томас Шмидт коментираха предизвикателствата, които поставя предстоящото преструктуриране на въглищните райони.

 

Като възможни теми за бъдещо съвместно сътрудничество бяха определени климатичните промени, намирането на по-чисти енергийни източници, чисти градове на бъдещето, енергийни спестявания, нискоенергийни сгради и др.

Министър Шмидт подчерта, че важна тема за Саксония е трансформацията на бъдещите бивши миннодобивни предприятия, като целта е използването на иновации, чрез които да се върви в посока чисти енергийни източници. Той подчерта, че може да се намерят общи решения на база научни изследвания и нови технологии и отбеляза възможностите за финансиране на подобни инициативи, с които Европейският съюз разполага.
Top