Български студенти преминаха стажантска програма в „Уестингхаус“

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

През 2014 г. четирима български студенти от технически специалности преминаха стажантска програма в "Уестингхаус Електрик Къмпани". Като част от подписаното през миналата година споразумение с Техническия университет в София двама от тези студенти работиха в централата на "Уестингхаус" в Кранбери Тауншип, Пенсилвания, САЩ. Другите двама, идващи от технически университети във Великобритания, прекараха няколко месеца в Европейския развоен център на "Уестингхаус" за проектиране на системи за контрол и управление, базиран в София, България.

Георги Христов: Стажът предлага пълноценен опит в индустрията като дипломиран инженер

Как взехте решение да кандидатствате за стаж в "Уестингхаус"?

След като наскоро получих бакалавърска степен в областта на електронното инженерство, бях нетърпелив да натрупам опит и практика. Това ме мотивира да си потърся стаж, а възможността да работя в "Уестингхаус" като младши инженер-проектант пасна идеално на моята представа за развитие.

Имайки предвид репутацията на "Уестингхаус" на водеща фирма в областта на ядрената енергетика, която работи с високо квалифицирани специалисти, знаех, че това би било голяма първа стъпка в професионалната ми кариера.

Върху какви задачи и проекти работихте по време на стажа си?

По време на моя стаж бях под наблюдението на старши инженер-проектант. Работих по големите проекти под негов контрол, които се провеждаха в офиса в София. Моите задачи бяха свързани с обработка на технически данни, а също така разработвах логически схеми чрез специализиран софтуер. Запознах се и с начина на работа на компанията, научих се как да поддържам добра офис етика и участвах в специализирани дискусии и срещи.

Ядрената енергетика беше ли позната за Вас материя, преди да се присъедините към "Уестингхаус"?

Бях запознат с ядрената енергетика, затова знаех, че "Уестингхаус" е една от водещите компании, които работят в областта. По време на стажа ми имах специализирани лекции, които допълнително усъвършенстваха познанията ми и задълбочиха интереса ми. Посетих и работеща атомна електроцентрала, за да получа по-ясна представа за картината като цяло, която включва както теоретични, така и практически аспекти.

Какво е Вашето впечатление от технологията AP1000®?

Централите AP1000® ще променят играта в областта на ядрената енергетика заради своя ефективен дизайн по последен модел, новаторския подход при разработването на системите за безопасност, разходно-ефективното изпълнение и по-дългосрочното и устойчиво функциониране. Този дизайн е решението на бързо нарастващото търсене на устойчива енергия, особено след последните събития от Фукушима.

Бихте ли препоръчали този стаж и на други студенти?

Да, защото той предлага пълноценен опит в индустрията като дипломиран инженер. Да бъдеш сред топ специалисти, да прилагаш теоретичните си знания на практика, докато участваш в мащабни проекти в реално време, генерира голяма мотивация и те подготвя за бъдещата ти работа.

Какво място заема ядрената енергетика в бъдещото развитие на България?

България разчита на ядрената енергетика от доста време и показва интерес към разширяването на индустрията. Това се дължи на функциониращата "АЕЦ Козлодуй". Ето защо смятам, че ядрената енергетика ще играе все по-важна и активна роля.

Гаврил Боровански: Получих добра възможност за нови знания

Какво ви привлече в стажантската програма на "Уестингхаус"?

Исках да съм стажант в "Уестингхаус" заради репутацията на компанията, нейните високи постижения и иновативни инженерни решения. Освен това винаги съм се интересувал от ядрената промишленост и работата в "Уестингхаус" дава перфектната възможност да научиш повече за индустрията.

Също така се интересувам от теория на управлението и автоматизацията, а работата в "Уестингхаус" позволява да се учиш и да наблюдаваш как се провеждат мащабни проекти и какво правят инженерите, занимаващи се с проектиране на цифрови системи за контрол и управление.

По какви задачи и проекти имахте възможността да работите в рамките на стажа си?

По време на стажа ми имах задачата да разработя логиката зад алармената система, използвайки съществуваща база данни и също да работя за създаване на нови шаблони за функционалните инженери на екипа с помощта на Microsoft Visio.

Ядрената енергетика беше ли Ви позната материя преди да се присъедините към "Уестингхаус"?

Имах основни познания в областта на ядрената енергетика и обща представа за това как работи ядрена електроцентрала. По време на стажа си в "Уестингхаус" научих повече за безопасността на атомните електроцентрали, основите на ядрената физика и разликата между различните видове АЕЦ.

Какво е Вашето впечатление от технологията за централи AP1000®?

Впечатленията ми от AP1000® са, че това е нов подход към начина, по който ядрените електроцентрали могат да се изграждат, както и е вариант за по-модерно и по-безопасно решение за съществуващи съоръжения.

В каква посока виждате развитието на ядрената енергетика в България?

Вярвам, че ядрената енергетика ще бъде неразделна част от бъдещето на България, тъй като това би позволило на страната да бъде енергийно независима и самостоятелна, като същевременно ще се осигури източник на чиста и екологична енергия.

Борис Кузманов: Работех едновременно върху задачи от бизнес и технически тип

Какво ви мотивира да потърсите възможности за стаж в "Уестингхаус"?

Запознат съм с дейността на "Уестингхаус Електрик Къмпани" от много години. Когато получих възможността за стаж в "Уестингхаус", осъзнах, че това е шансът, който винаги съм чакал. За мен беше много лесно да избера именно този стаж и да видя как тази ядрена технология е създадена и внедрена в културата на компанията.

Какви задачи Ви бяха възложени по време на стажа?

Работех едновременно върху задачи от бизнес и технически тип. По-специално, създадох таблица, обобщаваща проектните данни на технологията AP1000®, а също така помогнах и със списък от инициативи за бъдещите проекти, свързани с AP1000®. Работех и върху технически доклади, както и по някои от договорите, по които "Уестингхаус" работи.

Как бихте описали опита си от работата в централата на "Уестингхаус"?

Това е първото ми посещение в САЩ и централата на "Уестингхаус". Бих описал опита си като много положителен и полезен най-вече заради новите хора, които срещнах, а също и заради новата информация и новите знания, които придобих. Мисля, че това е опит, който ще ми помогне в бъдещите ми цели и задачи.

Каква е ролята на ядрената енергетика за бъдещето на страната?

Всъщност България е един от европейските ядрени пионери, така че ядрената технология е добре разпространена в енергийния сектор и мисля, че в бъдеще би било по същия начин. Според мен бъдещето на ядрената енергетика в България е светло и можем да развием някои от по-важните проекти в сферата на разработване на проекти, но също така и в областта на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на радиоактивни отпадъци.

Свилен Стефанов: Повечето ми възложени задачи включваха реални казуси

От какво бе продиктувано решението Ви да станете стажант в "Уестингхаус"?

Образованието ми не е пряко свързано с ядрените технологии, така че за мен това беше допълнителен опит, различен от този до момента. Имам познания в сферата на машинното конструиране, затова реших, че стажът ще ми е полезен и много интересен. Преди да дойда тук, знаех, че "Уестингхаус" е най-големият проектант на ядрени реактори в света, така че това беше страхотна възможност.

Как бихте описали опита си от стажа в централата на "Уестингхаус"?

Участвах в проекти за нови ядрени електроцентрали - предимно в разработването на графиците, управлението на проекта и събирането на информация. Една от задачите ми беше да прегледам, структурирам и преименувам информацията така, че когато нещо конкретно потрябва в бъдеще, да бъде открито лесно и заедно с придружаващата го документация.

Какви нови знания придобихте?

"Уестингхаус" изиска от нас да преминем през редица обучения, преди да ни включат в работата. Обучавахме се две седмици. Всички са на различна тематика и повечето включват реални казуси. След това от компанията проверяват какво си научил. За да завършиш дадено обучение, преминаваш тест, който трябва да издържиш, за да покажеш че си усвоил информацията и отговаряш на изискванията.

Как според Вас ще се развие ядрената енергетика в България?

Не мога да кажа с подробности като моя колега Борис, но вярвам, че завършилите студенти имат бляскаво бъдеще пред себе си. Като машинен конструктор през последните над 5 години съм работил по проекти за топлоелектрически централи и по разработването на системи за намаляване на вредните емисии, така че знам добре каква е разликата между атомните електроцентрали и топлоелектрическите централи. Именно поради това бих казал, че се надявам в бъдещето на България да има развитие на ядрената енергетика.
Top