Българският фотоволтаичен пазар проучване на списание Енерджи Ревю

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2011

Българският фотоволтаичен пазар - проучване на сп. Енерджи ревю

Списанието на българската енергетика ЕНЕРДЖИ РЕВЮ инициира първото по рода си проучване на фотоволтаичния пазар у нас. Екипът на редакцията представя моментното състояние на фотоволтаичния бизнес в България чрез мнения, коментари и анализи на експерти в областта, данни от различни институции, преглед на предлагането, базиран на мащабно допитване до фирми производители, интегратори и търговци, консултанти и експерти. Като резултат от проучването предлагаме на читателите си няколко статии, части от които представяме и на английски език, даващи в цялост обща моментна снимка на пазара у нас, актуална към края на май 2011 г.

Първата част обхваща ПАЗАРЕН АНАЛИЗ на фотоволтаичния бизнес в България към момента, включващ данни, графики, статистика и интервюта.

Във втората част представяме българското производство и мястото на българските производители на соларно оборудване: панели, инвертори, монтажни системи. Компаниите са представени чрез типова информация за дейността и мащабите им. Поместени са и интервюта с представители на някои от българските компании-производители.

Следва преглед на предлагането у нас на продуктите на водещите световни имена във фотоволтаиката. То е базирано на интервюта с производителите или на официални данни, публикувани от съответната компания. В него участват производители на: соларни клетки и модули, инвертори и монтажни системи, както и някои от най-изявените системни интегратори и търговци у нас.

За да бъде пълна картината, представяме ключовите в страната PV проекти - реализирани или в процес на реализация. Предлагаме на читателите информация за 30 проекта у нас, базирана на данни, предоставени от техните инвеститори или изпълнители.

Проучването на българския фотоволтаичен пазар, инициирано и реализирано от сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ, няма претенциите за абсолютна изчерпателност. То се подкрепя от Българската фотоволтаична асоциация - сдружение на над 100 компании от соларния бранш, работещи у нас. Идеята на водещото техническо списание за ВЕИ енергетика в България е резултатите от проучването чрез относителна представителност да предоставят на бранша систематизиран поглед върху пазара и сравнителна яснота. Бидейки първото по рода си мероприятие, правено досега за фотоволтаичния бизнес в България, то носи и предимствата, и недостатъците на началото.

Данните, публикувани в проучването, са актуални към периода на събирането им - между 15 април и 25 май 2011 г. Всички марки и търговски имена, споменати в проучването, както и използваният илюстративен материал, принадлежат на съответните им собственици. Редакцията не се ангажира с цитирани мнения и позиции, както и не носи отговорност за достоверността на подадените данни и информация.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top