БЕА Балкан ЕА: 115 години фирмена история

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

През май 2014 година БЕА празнува два юбилея - 115 години от създаването на БЕА в Дюселдорф и 20 години от основаването на БЕА ТДЛ в Лаузиц, а също така и присъединяването й към новата марка "Актемиум".

БЕА води началото си от далечната 1899 година

когато Хайнрих Гарбе и Вилхелм Ламайер основават в Дюселдорф "Дружество за изграждане на електрически съоръжения" (Baugesellschaft fur elektrische Anlagen или съкратено БЕА). До средата на 30-те години на 20 век БЕА се утвърждава в сферата на електрооборудването за индустрията и откритите рудници за кафяви въглища. През втората половина на 20 век фирмата се развива в две основни направления - метали и добив на суровини.

След падането на Берлинската стена и обединението на Германия отварят врати първите фирмени подразделения в Източна Германия, предимно в Лаузиц - областта с най-много открити рудници в страната. През 1994 г. в Лаузиц е поставено началото на БЕА ТДЛ, която бързо се превръща в лидер на пазара при рехабилитацията и модернизацията на тежко минно оборудване като багери, лентови транспортьори, електротехническа и комуникационна инфраструктура. Дейността на групата на БЕА е организирана в различни сфери, така че да обхваща много пазари - открити рудници, енергийна техника, хидротехника и технически услуги.

Развитието на фирмата не спира дотук

Няколко години по-късно е основано дъщерно дружество във Вроцлав (Полша), а през 2001 г. - дружество "БЕА Балкан ЕА" ЕООД в София. По-големите проекти в България са свързани с модернизацията на роторни багери SRs 1301 и SRs 2000, кофово-верижни багери ERs 710, претоварачи BRs 1400 за основния партньор "Мини Марица-изток" ЕАД.

За минното предприятие "БЕА Балкан ЕА" ЕООД е изградило единствените в България системи за вземане на проби от въглища, движещи се по гумено-транспортни ленти в рудник "Трояново-север" и "Трояново-3". В сферата на електроснабдяването дружеството има няколко проекта за ЕВН България - участие в изграждането на подстанция "Царацово" в частта за КРУ 20 kV, както и доставка и монтаж на мобилни подстанции.

В периода от 2007 до 2010 г. са основани две представителства в Алмати и Екибастуз (Казахстан), а след това и дъщерното дружество TOO "БЕА Казахстан".

Преди три години БЕА беше придобита от френския концерн VINCI Energies

с което стана част от глобалната индустриална мрежа на едно от най-големите предприятия в света, предлагащи услуги в областта на енергийните и информационните технологии. Дейностите на концерна се презентират под 6 търговски марки, всяка от които е насочена към определен пазарен сегмент. Съгласно тази маркетингова стратегия групата на БЕА и много други фирми в рамките на концерна бяха присъединени към индустриалната марка Actemium.

Повече от 100 години ние работим в сферата на енергетиката. Опирайки се на практическия ни опит и ориентирани към крайни резултати, ние търсим и намираме отправени към бъдещото решения. Клиенти от много страни разчитат на нашето обширно ноу-хау.

Този успех задължава!


Top