РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

БЕЛОПИТОВ И СИНОВЕ БПС, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ БЕЛОПИТОВ И СИНОВЕ БПСЕксклузивен представител на Balluff за България БПС АД

София 1592, бул. „Неделчо Бончев” 41, ТОА „ Искър”, тел.: 02/ 9609875, факс: 02/ 9609896

мобилен: 0888 217268, e-mail: ivan.strazhev@bps.bg, www.bps.bg

За прецизно позициониране на слънчеви панели използвайте BML система от магнитни линейни енкодери на Balluff.

За постигне на максимално производство на енергия от слънцето с фотоволтаично оборудване (PV), на модулите за слънчева светлина магнитната линейна енкодер система осъществява контрола на координатното им положение спрямо слънцето.

Магнитнострикционните измерватели на позиция BTL предлагани от Balluff са идеално средство за обратна връзка по положение на лопатките на ветрогенератори.


Други рекламни публикации на БЕЛОПИТОВ И СИНОВЕ БПС


Top