РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Белопитов и синове БПС, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белопитов и синове БПСБПС АД София 1592, ул. „Неделчо Бончев” 41, ТОА „ Искър”

тел.: 02/ 9609875, факс: 02/ 9609896, мобилен: 0888 217268

e-mail: ivan.strazhev@bps.bg, www.bps.bgЗа прецизно позициониране на слънчеви панели използвайте BML система от магнитни линейни енкодери на Balluff. За постигне на максимално производ-ство на енергия от слънцето с фотоволтаично оборудване (PV), на модулите за слънчева светлина магнитната линейна енкодер система осъществява контрола на координат-ното им положение спрямо слънцето.

Магнитнострикционните измерва-тели на позиция BTL предлагани от

Balluff са идеално средство за

обратна връзка по положение на лопатките на ветрогенератори.


Други рекламни публикации на Белопитов и синове БПС


Top