Безжични устройства и сензори използват радио вълни, вместо батерии

ЕлектроенергетикаИновацииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2013

Нов проект на инженери от университета Вашингтон може да премахне необходимостта от захранване с батерии на някои безжични устройства. Според учените тези устройства могат да използват за работата си радиовълните, излъчвани от мобилните телефони и телевизионните кули.

“За да се възползваме напълно от предстоящия “Internet of Things”, ще са ни необходими много сензори и микрокомпютри, които ще имат нужда от безжично захранване. Това, разбира се, е лесно постижимо с батерии, но рано или късно те се нуждаят от подмяна, презареждане или рециклиране.

Нашата разработка се базира на т. нар. обкръжаващи обратно разсеяни електрони (ambient backscatter), които ще позволят на устройствата да отразяват радиосигналите от клетъчни и телевизионни емисии и да получават и изпращат собствени данни, без да се нуждаят от батерия или друг източник на захранване”, заявяват учените.

“При тестове в реална среда устройствата комуникират безпроблемно дори на 10,5 км от телевизионната кула. Технологията би могла да има множество приложения. Така например може да се вгради в клетъчни телефони и да даде възможност за изпращане на текстови съобщения, дори и при отпадане на захранването от батерията.

Също така може да се използва при изграждането на видеонаблюдение в градската инфраструктура като мостове, тунели, подлези и други труднодостъпни места, където инсталацията и подмяната на батерии е затруднена”, допълниха изследователите.
Top