БФА, Меглена Русенова: Надяваме се 2015 г. да донесе повече възможности за развитие на фотоволтаичната индустрия

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Меглена Русенова,

председател на Управителния съвет на Българска

фотоволтаична асоциация

Усилията ни през 2014 г. бяха насочени към запазване на частните инвестиции във фотоволтаичната индустрия. Голяма част от инвеститорите бяхме изправени пред опасност от фалит вследствие на въведените ретроактивни мерки.

С изненадващото приемане на промените в Закона за енергетиката от началото на 2014 г. под формата на такса на производителите на слънчева енергия бяха отнети 20% от техните приходи. Прилагането на приетите в закона ретроактивни мерки продължи повече от 7 месеца - от 1 януари 2014 г. до 10 август същата година. Със свое решение от 31.07.2014 г. Конституционният съд отмени 20-процентната такса, наложена в противоречие с българското и европейското законодателство.

През цялата година работихме с легитимните частни инвеститори в енергетиката в рамките на инициативата "Да спасим енергетиката" с цел стабилизация на енергийния сектор и защита на законно направените инвестиции в него. Благодарни сме за подкрепата на всички наши международни партньори, проевропейските ни български приятели, както и за силната позитивна позиция, които получихме от Брюксел.

Експертизата на БФА беше взета под внимание при редица обществени обсъждания на български и международни институции, както и в заседанията на сформирания Енергиен борд. Всички заедно в БФА вярваме силно във върховенството на закона и си пожелаваме 2015 година да ни донесе успехи в защитата на законните ни права като добросъвестни инвеститори в България, както и повече възможности за развитие на фотоволтаичната индустрия.

Преди всичко, през 2015 г. очакваме прилагането на препоръките на доклада на Европейската комисия от май 2013 г. и изпълнение на европейския пакет политики в областта на климата и енергетиката.

Надяваме се, че през тази година България ще излезе от аутсайдерското си място на енергийната карта на Европа, в което сама се постави през 2014 г., прилагайки в пълнота политиките, заложени в плана "Юнкер".

Ще продължим да подкрепяме бъдещето развитие на ВЕИ сектора с експертиза и ще се борим за отмяна на мораториума върху присъединяването на нови ВЕИ централи, наложен от ДКЕВР през последните 3 години. И през тази година ще подкрепяме всички легитимни инициативи за стабилизирането и модернизирането на българската енергетика по европейските правила.
Top