Биогазoва централа в Балчик

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Инсталацията е първата в България, произвеждаща енергия от биомаса чрез ферментация

Биогазoва централа в Балчик

ПОДОБНИ СТАТИИ

Биогазовата централа в Балчик, изградена от дружеството Перпетуум Мобиле, е първата инсталация в България, произвеждаща енергия от биомаса чрез ферментация. Инвестицията на стойност близо 4 млн. евро е въведена в експлоатация през месец юни 2013 г. и оттогава функционира при капацитет от 1 MW. Планирано е и разширение на капацитета до 1,5 MW.

„Понастоящем завършваме изграждането на комплекс за отглеждане на едър рогат добитък, както и оранжерии, които ще бъдат отоплявани от централата”, обявиха от Перпетуум Мобиле.

Централата е изградена с оборудване на немската компания MT-Energie

Доставчик на оборудването за производство на биогаз е немската компания MT-Energie. Фирмата участва в цялостния процес по изграждане на централата - през анализа на рентабилността и техническия анализ до надзора върху строително-монтажните дейности, инсталацията и обучението на операторите, като предоставя и техническа и биологична поддръжка.

„След внимателно проучване на пазара на доставчици на оборудване през 2012 г. избрахме MT-Energie заради доказания опит на компанията в изграждането на централи с висока производителност, безупречна надеждност и изключителна ефективност”, споделят инвеститорите. Същинското изпълнение на проекта отнема по-малко от 6 месеца.

„Строително-монтажните дейности и монтирането на оборудването минаха без проблеми. Техническо предизвикателство беше намирането на бетон с необходимото високо качество. Централата е първата по рода си в страната и държавната и местна администрация нямаше никакъв предишен опит с подобен тип инсталации. Ето защо и набавянето на разрешителни отне повече време, отколкото бе очаквано”, споделят от Перпетуум Мобиле.

Внедрени технологии

Монтираното оборудване за производство на биогаз е базирано на технология за окомплектоване на два резервоара за ферментация и един резервоар за съхранение на диджестата. „За да се предотврати образуването на плаващи пластове, в резервоарите са монтирани десет потопяеми бъркалки с възможност за регулиране на височината и посоката отвън. Вградена система защитава редукторите и намотките от проникване на субстрат и кабелите от увреждане поради сили на опън.

Всички резервоари са оборудвани със системата MT EasyLift за надеждно и прецизно позициониране на миксерите чрез хидравлично задвижване и управление с джойстик. За подаване на твърди суровини монтирахме подаваща система MT Alligator Plus с капацитет 96 м3, състояща се от контейнер за дозиране, система за претегляне, плъзгащ се под с хидравлична система за задвижване и три шнека за пренос на субстрата”, разказват от немската фирма.

Съхранение на биогаз

За съхранение на биогаза в централата при всеки резервоар се използват две разкроени с конусна форма и разположени едно върху друго фолиa. „Външният фолиен слой предпазва ефективно и трайно от атмосферни въздействия, а вътрешният служи като гъвкаво хранилище за газ. Системата осигурява голям обем на съхранение и по-високо качество на биогаза благодарение на по-голямото пространство за биологична десулфуризация”, разясняват от MT-Energie.

Предимства на инсталацията

Инсталацията е с максимален капацитет от 1,5 MW и се управлява от автоматизирана система за контрол с възможност за отдалечен достъп от всяка точка на света. „Към центъра за управление са свързани всички компоненти на системата и операторите винаги имат достъп до актуална информация за функционирането на отделните елементи и тяхното натоварване. Така потенциалните проблеми се откриват надеждно и навреме”, поясняват от немската фирма.

„Целяхме високи нива на гъвкавост, производителност и надеждност. Централата има възможност за работа и при мощност от 1 MW, а капацитетът за съхранение на биогаз позволява автономна работа за повече от 5 дни при пълно натоварване. Ценни предимства са малкият размер на работната сила, ангажирана в централата, високата системна производителност и ниският собствен разход на енергия”, допълват от MT-Energie.
Top