Бизнес

Проведе се традиционната конференция EWEA
Според организаторите това е най-успешното издание на събитието ... още
Проведе се Енергиен форум 2010
От 23 до 26 юни т. г. се проведе тазгодишното издание на енергийния форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ). Събитието се състоя в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри в к.к. Св. св. Константин и Елена, Варна. В международния форум взеха участие учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и развиват стратегически своята дейност тук. ... още
Ключови енергийни въпроси обсъдиха на конференцията на БУЛАТОМ
“Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност” бе темата на тазгодишното издание на Международната ядрена конференция. Събитието се състоя от 9 до 11 юни т.г. във в.к. Ривиера, Варна, и събра представители на държавни институции, компании от областта на ядрената енергетика, както и специалисти от Русия, Германия, Франция и други. Организатор на мероприятието е Български атомен форум (БУЛАТОМ). ... още
Изложението Intersolar Europe с рекорден брой посетители
Едно от най-значимите събития в областта на соларните технологии, международното изложение Intersolar Europe, бе обект на голям интерес, надминавайки очакванията на своите организатори. Около 72 000 посетители от 150 страни станаха част от ежегодното събитие, провеждащо се в Мюнхен от 9 до 11 юни т.г. 1 880 изложители представиха продуктите и услугите си на площ от 134 000 кв. м. в рамките на 12 зали и прилежащата открита площ. ... още
В бюлетина на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) от 2010 година се посочва, че около 2/3 от горивата и енергията се използват от централи за производство на електрическа и топлинна енергия. Енергията за крайно потребление се използва за неенергийно (основно от химическата промишленост) и енергийно потребление, като индустрията остава доминиращ потребител на енергия. ... още
В крайна фаза на изпълнението си навлиза проектът “Обучение на МСП от химическата промишленост за отговорно използване на енергията CARE+” по линия на програмата „Интелигентна енергия - Европа”. Негова цел е съдействие за постигането на по-висока енергийна ефективност в малки и средни предприятия (МСП) от химическата промишленост. Страни-бенефициенти по проекта са България, Италия и Полша. Партньори от българска страна са Българска камара по химическа промишленост (БКХП) и фирма ЕЕС - Енергийно ефективни системи. В хода на проекта са изпълнени задачи, ... още
Документът урежда прозрачността на цените на газа и електроенергията за промишлените крайни потребители ... още
За шеста поредна година специалисти и представители на държавни институции от Централна и Югоизточна Европа дискутираха пазарните тенденции, политиката за стимулиране и внедряването на нови технологии за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. Домакини на форума бяха Виа Експо и международният изложбен център „Интер Експо Център”, София. Сред акцентите в конгресната програма бяха устойчивото развитие на енергийния сектор, перспективите пред фотоволтаичните и вятърни системи, биомасата, геотермалната енергия и други. Фирми от Германия, Австрия, САЩ, България, Израел, Гърция, Дания, Китай, Турция, ... още
Международно изложение Intersolar 2010
Интересът към най-значимото събитие в областта на соларните технологии нараства ... още
Въпреки стремителното развитие на ВЕИ сектора, конвенционалната енергия все още играе важна роля за световната икономика. Добивана от традиционни източници, тя се развива с ясното съзнание, че суровините за нея рано или късно ще бъдат изчерпани. Въпреки противоречивите мнения относно нейното влияние върху околната среда, остарелите производства и ненадеждни инсталации, тя продължава да е доминираща. Затова е естествено страните да следят и контролират развитието й, да се стремят да я развиват и да неутрализират вредните й влияния върху околната среда. ... още
Изложба към 6-и Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
Схема и участници в зала 5Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информация от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата на затваряне на броя 26 март 2010 г. Редакцията не носи отговорност за евентуални промени и неточности в публикуваната информация.5-1 СТС СоларЦялостно проектиране и изграждане на соларни - фотоволтаични електроцентрали. Пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.Представя: СТС Солар предлага както висококачествени компоненти, така и цялостни решения за изграждане на ... още
Интелигентна енергия - Европа II 2010 г.
Проектни предложения по програмата се приемат до юни ... още
Дейността на асоциациите във ВЕИ енергийния сектор в България
Представители на неправителствени организации посочват като основен проблем липсата на законова рамка за ВЕИ ... още
Бием Румъния по фотоволтаици ... още

ОЩЕ ВОДЕЩИ ТЕМИ
Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Често преимуществата им се пренебрегват или заради погрешната представа за по-високи разходи, или заради нежелание за промяна, или просто поради липса на информираност относно възможните ползи, които могат да донесат ... още
Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Електродвигателите (ЕДГ) съвсем буквално могат да бъдат наречени движещата сила на съвременната индустрия. Те намират приложения практически във всички промишлени отрасли ... още
Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Надеждното и правилно фиксиране на фотоволтаичните панели е от първостепенно значение за дълготрайна изправност на системата и ефективния добив на слънчева енергия ... още
Технологии и оборудване за отводняване на мини

Технологии и оборудване за отводняване на мини

Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Избор на соларни зарядни контролери

Избор на соларни зарядни контролери

Соларните зарядни контролери регулират зареждането на акумулатора от фотоволтаичните панели, като така защитават оборудването и повишават ефективността на системата ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийният одит предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потребление и идентифицира възможности за подобрение, често предлагащи незабавни спестявания на разходи ... още
Пожарна безопасност на трансформатори

Пожарна безопасност на трансформатори

Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация е задължително условие за осигуряване на надеждна противопожарна охрана на електросиловото оборудване ... още


Top