Бизнес

Изложението Intersolar Europe с рекорден брой посетители
Едно от най-значимите събития в областта на соларните технологии, международното изложение Intersolar Europe, бе обект на голям интерес, надминавайки очакванията на своите организатори. Около 72 000 посетители от 150 страни станаха част от ежегодното събитие, провеждащо се в Мюнхен от 9 до 11 юни т.г. 1 880 изложители представиха продуктите и услугите си на площ от 134 000 кв. м. в рамките на 12 зали и прилежащата открита площ. ... още
В бюлетина на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) от 2010 година се посочва, че около 2/3 от горивата и енергията се използват от централи за производство на електрическа и топлинна енергия. Енергията за крайно потребление се използва за неенергийно (основно от химическата промишленост) и енергийно потребление, като индустрията остава доминиращ потребител на енергия. ... още
В крайна фаза на изпълнението си навлиза проектът “Обучение на МСП от химическата промишленост за отговорно използване на енергията CARE+” по линия на програмата „Интелигентна енергия - Европа”. Негова цел е съдействие за постигането на по-висока енергийна ефективност в малки и средни предприятия (МСП) от химическата промишленост. Страни-бенефициенти по проекта са България, Италия и Полша. Партньори от българска страна са Българска камара по химическа промишленост (БКХП) и фирма ЕЕС - Енергийно ефективни системи. В хода на проекта са изпълнени задачи, ... още
Документът урежда прозрачността на цените на газа и електроенергията за промишлените крайни потребители ... още
За шеста поредна година специалисти и представители на държавни институции от Централна и Югоизточна Европа дискутираха пазарните тенденции, политиката за стимулиране и внедряването на нови технологии за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. Домакини на форума бяха Виа Експо и международният изложбен център „Интер Експо Център”, София. Сред акцентите в конгресната програма бяха устойчивото развитие на енергийния сектор, перспективите пред фотоволтаичните и вятърни системи, биомасата, геотермалната енергия и други. Фирми от Германия, Австрия, САЩ, България, Израел, Гърция, Дания, Китай, Турция, ... още
Международно изложение Intersolar 2010
Интересът към най-значимото събитие в областта на соларните технологии нараства ... още
Въпреки стремителното развитие на ВЕИ сектора, конвенционалната енергия все още играе важна роля за световната икономика. Добивана от традиционни източници, тя се развива с ясното съзнание, че суровините за нея рано или късно ще бъдат изчерпани. Въпреки противоречивите мнения относно нейното влияние върху околната среда, остарелите производства и ненадеждни инсталации, тя продължава да е доминираща. Затова е естествено страните да следят и контролират развитието й, да се стремят да я развиват и да неутрализират вредните й влияния върху околната среда. ... още
Изложба към 6-и Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
Схема и участници в зала 5Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информация от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата на затваряне на броя 26 март 2010 г. Редакцията не носи отговорност за евентуални промени и неточности в публикуваната информация.5-1 СТС СоларЦялостно проектиране и изграждане на соларни - фотоволтаични електроцентрали. Пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.Представя: СТС Солар предлага както висококачествени компоненти, така и цялостни решения за изграждане на ... още
Интелигентна енергия - Европа II 2010 г.
Проектни предложения по програмата се приемат до юни ... още
Дейността на асоциациите във ВЕИ енергийния сектор в България
Представители на неправителствени организации посочват като основен проблем липсата на законова рамка за ВЕИ ... още
Бием Румъния по фотоволтаици ... още

НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top