БМГК проведе минна търговска мисия с посолството на Великобритания

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2018 • 18.04.2018 •

За втора поредна година Българската минно-геоложка камара (БМГК) проведе минна търговска мисия с посолството на Кралство Великобритания и Северна Ирландия. Събитието се състоя на 15 и 16 март и запозна английските компании с минния сектор на България.

 Основната цел на търговската мисия бе да послужи за платформа за създаване на бъдещи двустранни бизнес възможности. Участие в събитието бяха заявили 20 английски минни компании с 30 представители от Великобритания, като редица български компании също се включиха.

В рамките на първия ден бе организирана конференция, на която представители на посолството, на българското правителство и на Българската минно-геоложка камара обсъдиха състоянието на минерално-суровинния сектор в България и очертаха предизвикателствата пред компаниите, ангажирани в него.

През втория ден представителите на компаниите имаха възможност да посетят действащи минни обекти в страната и да се запознаят с достиженията на българската минно-добивна промишленост.

Top