БНЕБ и СУ развиват образователни инициативи за енергийния пазар

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 4, 2021 • 27.07.2021

БНЕБ и СУ развиват образователни инициативи за енергийния пазар

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и Стопанският факултет към СУ “Св. Климент Охридски” подписаха споразумение за сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на студенти в областта на борсовия пазар и търговията с електрическа енергия от началото на новата учебна година.

“Да допринасяме за обучението на бъдещите специалисти със знания и практически опит за нас е важна мисия.

Убедени сме, че синергията между бизнес експертизата на екипа ни и академичния фундамент, който преподавателите от Стопански факултет изграждат, ще създаде висококвалифицирани професионалисти за индустрията ни”, коментира Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

БНЕБ и Стопанският факултет ще обсъждат промени в дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности. Експерти от Борсата ще представят реални казуси от практиката и ще дискутират включването им в учебния процес, както и ще изнасят практически ориентирани презентации в областта на борсовия пазар и търговията с електрическа енергия.
Top