брой 1, април 2010

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Топлоенергетика

Котли за изгаряне на биомаса
Видове биомаса и особености на съоръженията за нейното оползотворяванеНамаляващите запаси от първични енергийни източници и екологичните проблеми, възникващи от тяхното използване са само част от причините довели до търсенето на ... още

Енергийна ефективност

Когенерацията
Водеща технология за енергопроизводство в световен мащабТехнологията на комбинирано производство на топло- и електроенергия, позната още като когенерация, се приема за една от най-ефективните технологии за енергопроизводство. Освен значително повишаване ... още

Газ, Нефт, Въглища

Регулираща арматура за газоснабдителни системи
Видове конструкции и изисквания към инсталацията ... още

Електроенергетика

Класификация, характеристики и изисквания към полагането и експлоатацията ... още

ВЕИ енергетикa

Вятърни електроцентрали
Тенденции в конструкцията и технологиите ... още

ВЕИ енергетикa

Инвертори за фотоволтаични системи
Видове, основни параметри, особености и топологии на инвертори за автономни, свързани към мрежата и хибридни системиНезависимо от подчертания стремеж на специалистите от цял свят за създаване на все по-икономични електроуреди ... още

ВЕИ енергетикa

Интегрални схеми за електромери
Стефан КуцаровСъздадени преди малко повече от 120 години, индукционните електромери не отговарят на все по-голяма част от съвременните изисквания към измерването на електроенергия. Достатъчно е да се спомене незадоволителната им ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Директивата за екодизайн дефинира устойчиво производство на продуктите

Създаването и въвеждането в действие на Директивата относно изискванията за екологичен дизайн на енергоемките продукти е отговор на един от най-сериозните фактори, влияещи върху околната среда, а именно консумацията на ... още

Напълно автоматизирани МВЕЦ на CINK Hydro Energy в България

През 2009 год. CINK Hydro Energy k.s. пуска в експлоатация две малки централи в България: МВЕЦ Гьоврен - Pt=634 kW на река Триградска и МВЕЦ Зареница - Pt=224 kW на ... още

Внедряване на РОКОН в п/ст Камбаните 110/20 кV на НЕК ЕАД

В началото на 2008 г. комисия от НЕК ЕАД с участието на експерти от CEZ организира и проведе тръжна процедура за избор на изпълнител за построяването на обекта “до ключ”. ... още

Проект за когенерационна централа на ЕВН България и Сименс България

Съоръжението за производство на електроенергия и топлоенергия е най-модерното в страната ... още

Интервю с Александър Кожухаров, управител на Ситигаз България

Фокусираме се върху енергийната ефективност и обслужването и на битовите клиенти ... още

Интервю с Петер Симон, регионален мениджър на АББ за България, Румъния и Молдова

Необходимо е не само да увеличим производството на енергия от ВЕИ, но и да бъдем по-ефективни и да намалим консумацията ... още

Интервю с Михаил Моллов, Ръководител на представителния офис на SCHOTT в България

SCHOTT предлага опит и компетентност във фотоволтаиката и ноу-хау в ресиверите за солартермални електроцентрали ... още

Интервю с Инж. Рашо Първанов, главен инженер на блокове 1 - 4 на АЕЦ Козлодуй

Изграждането на нови реактори в Козлодуй е не само възможно, но и задължително ... още

Изложба към 6-и Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа

Схема и участници в зала 5Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информация от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата ... още

Интелигентна енергия - Европа II 2010 г.

Проектни предложения по програмата се приемат до юни ... още

Дейността на асоциациите във ВЕИ енергийния сектор в България

Представители на неправителствени организации посочват като основен проблем липсата на законова рамка за ВЕИ ... още

България във ВЕИ картината на Европа

Бием Румъния по фотоволтаици ... още


Top