брой 1, април 2011

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Енергийна ефективност

Газови когенератори
Особености на използваните съоръжения ... още

ВЕИ енергетикa

Биоетанолът
Възможна алтернатива на транспортните горива ... още

Газ, Нефт, Въглища

Полиетиленови тръби за пренос на газ
Възможно решение на проблема с корозията ... още

Топлоенергетика

Територията на България е богата на термални води с температура, варираща от 20 до 100 °C. Според доклад, подготвен от представители на Геологически институт на БАН, изворите с термална ... още

Топлоенергетика

Подходящи са за експлоатация при тежки условия ... още

Ядрена енергетика

АЕЦ подлежи на непрекъснат контрол както на национално, така и на международно ниво
Д-р Сергей Цочев, председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), пред сп. Енерджи ревю ... още

ВЕИ енергетикa

Модернизация на Францисови водни турбини
Един oт важните проблеми в съвpeмeннaтa xидpoeнepгeтикa e мoдepнизaциятa нa мaшиннoтo oбopудвaнe във водноелектрическите централи c цел пoвишaвaнe нa тяхната eфeктивнocт. Решаването на този проблем е от съществено значение за ... още

Електроенергетика

Energy Harvesting технологии
Събиране и преобразуване на енергия чрез автономни миниатюрни електрозахранвания Производството на електричество чрез използване на енергиите на течащата вода, вятъра и слънцето се практикува отдавна, като в последно ... още

Електроенергетика

Литиевите акумулатори
Параметри, приложения, специфики на процеса на зареждане Класическите приложения на акумулаторите непрекъснато се разширяват - нараства броят на захранваните с тях преносими устройства, все по-често се налага монтирането на електронни ... още

ВЕИ енергетикa

Нова турбина за ниска и умерена скорост на вятъра
Технологията бе представена по време на EWEA 2011 в Брюксел ... още

ВЕИ енергетикa

Ефективното преобразуване на вятърната енергия в електрическа чрез самостоятелно работещи или обединени във вятърен парк турбини, задължително изисква професионално проучване и проектиране. Всяка малка неточност както при ветроенергийния одит, ... още

ВЕИ енергетикa

Дистанционен мониторинг на фотоволтаични централи
Системите за дистанционен мониторинг осигуряват постоянно наблюдение над работните параметри на фотоволтаичните паркове и предоставят актуална информация за състоянието на всеки компонент. По този начин се постига оптимална ефективност ... още

ВЕИ енергетикa

Носещи конструкции за соларни системи
Носещи конструкции за соларни системи ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Инсталация за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

Уникалното съоръжение на депо Суходол бе монтирано в края на 2010 г ... още

Вятърен парк Мировци

Проектът ще включва 75 турбини с обща мощност 240 MW ... още

Интервю с Владислав Христов, управител на фирма Рокон

Компанията ни е лидер в иновациите ... още

Интервю с Никола Газдов, председател на Българска фотоволтаична асоциация

Българският соларен пазар не отстъпва в технологично отношение на западноевропейския ... още

Интервю с Иван Златанов, продуктов мениджър Индустриални профили в ETEM

С наши профили в България са изградени фотоволтаични централи с обща мощност над 15 MW ... още

Интервю с Красимир Кънев, управител на фирма Крис 94

Уверени сме в успешното развитие на компанията ... още

Зарядни станции за електромобили

Видове станции и съвременни аспекти в технологичното им развитие ... още

Изложба към 7-и Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ

Схема и участници в зала 1Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информация от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата ... още

Проведе се традиционната конференция EWEA

Според организаторите това е най-успешното издание на събитието ... още


Top