брой 1, март 2012

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Енергийна ефективност

Газовите турбини са топлинни двигатели, които намират широко приложение в системите за едновременно производство на топлинна и електрическа енергия. Варирането им в широк диапазон от мощности, от няколко киловата ... още

ВЕИ енергетикa

Xapaктepиcтики нa вoдни туpбини
При проектирането и експлоатацията на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е необходимо да се разполага с данни за редица параметри на водните турбини и изменението на някои от тях с промяната ... още

ВЕИ енергетикa

Екологичните проблеми, свързани с повишеното изхвърляне на парникови газове в атмосферата, както и осигуряването на алтернативни и лесно достъпни горива, са сред основните предпоставки за търсенето и развитието на технологии ... още

Газ, Нефт, Въглища

Петролът или нефтът е сред изкопаемите горива с изключително значение като енергиен източник и суровина за производството на различни продукти, както и като смазочни материали, бои, синтетични материали и ... още

Ядрена енергетика

Извеждане от експлоатация на блок 1 - 4 на АЕЦ Козлодуй
Извеждането от експлоатация (ИЕ) е крайната фаза в жизнения цикъл на ядрените съоръжения след избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и работа. Това е процес, който включва ... още

Топлоенергетика

Нискоемисионни горелки
Азотните окиси са сред най-опасните парникови газове, изхвърляни в атмосферата. Те са токсични съединения, които съществено допринасят за замърсяването на атмосферата и за образуването на киселинни дъждове. Вредите, които ... още

ВЕИ енергетикa

Управление на ветроенергийни системи
за максимална енергийна ефективност ... още

Електроенергетика

Постояннотокови електроенергийни мрежи
Пред необходимите стъпки за решаване на енергийните проблеми на човечеството е по-ефективното използване на електроенергията, което включва не само намаляване на загубите при нейния пренос, но и свеждане до минимум ... още

ВЕИ енергетикa

Оптимизиране на ефективността на фотоволтаични системи
Специфики на Maximum Power Point Tracker (MPPT) технологията ... още

ВЕИ енергетикa

Микроконтролери за фотоволтаични инвертори
Ралф Хикл,Rutronik , направление микроконтролери ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

ПРОФИЛ-И изгражда две покривни фотоволтаични инсталации в гр. Пловдив

Фирма ПРОФИЛ-И реализира два фотоволтаични проекта върху покривните пространства на фирмени сгради в гр. Пловдив с обща мощност 400 kW и приблизителна стойност 1,5 млн. лева. Използваната покривна площ е ... още

Откриха официално фотоволтаичен парк край Карлово

На 16 март т. г. в местността "Над калдъръма" в землището на село Каравелово, община Карлово, официално бе открит фотоволтаичен парк с мощност 3,5 MWp. Очаква се съоръжението, разположено на ... още

Електра Холдинг изгражда електроцентрала на биомаса и когенерация в община Марица

Електра Холдинг договори изграждането на електроцентрала на биомаса край с. Строево, Община Марица. Съоръжението, на стойност 20 млн. евро, ще заема площ от двадесет декара. Мощността на централата ще бъде ... още

Стартира проект Предприятия за производство на зелена енергия

През 2011 г. започна изпълнението на Проекта GBE Factory (Предприятия за производство на зелена енергия), който се съфинансира от Европейския съюз чрез програма Интелигентна енергия - Европа. ... още

Предстоящи изложения, конференции, събития МАРТ - ЮНИ 2012

Предстоящи изложения, конференции, събития ... още

Интервю с Иван Йотов, изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор (ЕСО)

Уважаеми г-н Йотов, бихте ли представили накратко дейността на ЕСО на нашия пазар? ... още

Интервю с Йордан Мераков, управител на Глобал Уинд Пауър България

Г-н Мераков, представете накратко дейността на Глобал Уинд Пауър на българския пазар, пред читателите на сп. Енерджи ревю. ... още

Интервю с Андреас Либхайт, вицепрезидент и управляващ директор на немския клон Hanwha на Hanwha SolarOne, отговарящ за ЕМЕА

Уважаеми г-н Либхайт, Hanwha Group е сред най-големите конгломерати в света - компанията е активна в множество и различни бизнес сфери, и е част от Fortune 500 (годишна класация на ... още

Интервю с инж. Колю Орешков, управител на 3К

Като управител на една от водещите компании в бранша, виждате ли реално развитие на този сектор от възобновяемата енергия и в каква насока? ... още

Интервю с Иван Динев, управител на Мотто Инженеринг

Г-н Динев, какви продукти и услуги са част от фирменото портфолио на Мотто Инженеринг? Бихте ли споделили някои от последните си реализации? ... още

Интервю с Красимир Данаилов, управител на Евродизайн Енерджи, пред сп. Енерджи ревю

Г-н Данаилов, Вие бяхте ръководител на отдел Фотоволтаици към фирма Евродизайн БГ, а отскоро сте управител на фирма Евродизайн Енерджи. Кое наложи промяната? ... още

Интервю с Даниел Фройдигер, генерален мениджър на SolarMax International

Г-н Фройдигер, компанията SolarMax открива нови представителства в Атина и София. Какво доведе до това Ваше решение? ... още

В Станфорд разработват безжична електрическа магистрала

Учени от Станфорд са разработили безжична технология за зареждане, която може да доведе до създаването на безжична електрическа магистрала в близко бъдеще. Безжичното презареждане вече се използва при някои станции ... още

Екологичен метод за производство на метан с енергия от слънцето

Вдъхновени от фотосинтезиращия процес, при който растенията използват слънчевата светлина, за да преобразуват въглеродния диоксид в органични съединения, изследователският екип на американската компания HyperSolar разработи нова система за производство на ... още

Система за съхранение на енергия с водород

Фирма AREVA, в партньорство с Университета в Корсика и френската комисия за ядрена енергетика и алтернативни източници, разработи водородна система за съхранение на енергията от фотоволтаичен парк. Изследователската платформа, наречена ... още

Ритбул представя решения от Wuerz Energy

Един от новите участници на предстоящото изложение Енергийна ефективност и възобновяема енергия е фирма Ритбул, добре позната на българския пазар като оторизиран за българския пазар вносител на продуктите на немските ... още

Топлофикация София инвестира 1,2 млн. лева в модернизация

Топлофикация София инвестира близо 1,2 млн. лв. в модернизацията на управлението на една от най-ефективните мощности на ТЕЦ София Изток - енергиен котел №3, съобщиха от дружеството. Проектът е реализиран ... още


Top