брой 1, февруари 2014

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Газ, Нефт, Въглища

Един от методите за осигуряване на горива от нетрадиционен източник, добиващ все повече популярност, е CBM (coalbed methane - метан от въглищни пластове). Методът намира приложение във въглищни пластове, ... още

Топлоенергетика

Сушенето е един от най-разпространените в природата и промишлеността процеси. То намира широко приложение в химическата, хранителната промишленост, металургията, дървопреработвателната, селскостопанската и редица други промишлености и отрасли. В зависимост от ... още

Ядрена енергетика

Извеждането от експлоатация е важен етап от цялостната работа по проектирането, изграждането, оперирането и последващото съхраняване на ядрени съоръжения. Стъпките за неговото безопасно извършване са уредени в Наредбата за безопасност ... още

ВЕИ енергетикa

Биогорива на дървесна основа
Техника, технологии и проблематика при производството и предлагането на горива от дървесина ... още

ВЕИ енергетикa

Интеграция на фотоволтаични системи в интелигентни електроенергийни мрежи
Фотоволтаичните инсталации получават широко разпространение на редица нови пазари в световен мащаб като предпочитана технология за децентрализирано производство на електроенергия заради своята модулност и гъвкавост. Постоянното нарастване на дела на ... още

Електроенергетика

Дистанционното управление на комутационни апарати в енергетиката
Съвременната концепция на електрически комплекс за дистанционно управление включва различни видове електрическо и електромеханично оборудване, комбинирани системи и др. Структурата на схемите зависи от избраната система и приетия начин за ... още

Енергийна ефективност

Шнайдер Електрик: Все по-голямо е значението на системите за енергиен мениджмънт във финансов аспект
Основни задачи на системите за енергиен мениджмънт са събирането на информация за енергийното потребление и предоставянето на инструменти за анализ - кога, къде и как се използва енергията. Системата, предлагана ... още

Енергийна ефективност

Ханиуел: Енергийна ефективност в предприятията с акцент върху екологичните изисквания
Енергийната ефективност е сред основните приоритети на съвременните предприятия. Ханиуел предлага комплексни решения за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт, които помагат на индустриалните производители да приоритизират използването на енергия, да ... още

Енергийна ефективност

Стимар: Следенето на параметрите на електрическите мрежи е от изключителна важност за енергийната ефективност на предприятията
В последно време за предприятията е от съществено значение да имат възможността да следят параметрите на електрическата си мрежа, както и събитията с цел оптимизиране разходите на електрическа енергия. Това ... още

Енергийна ефективност

Сименс: Идентифициране, оценяване и реализиране на потенциала за енергоспестяване
В индустрията енергийната ефективност допринася за по-голяма възвръщаемост на печалбата, а инвестирането в съответните технологии и решения води до спестяване на енергия и разходи, което е предпоставка за устойчиво развитие. ... още

Енергийна ефективност

Ротек: Ефективният контрол на енергопотреблението увеличава производителността
Решенията за контрол на енергопотреблението дават ясна представа за това колко енергия използва едно предприятие, къде са най-големите натоварвания, как се използва електрическата енергия и колко се плаща за нея, ... още

Енергийна ефективност

Комикон:Системите за енергиен мениджмънт решават разнообразни задачи за повишаване на енергийната ефективност
Системата за енергиен мениджмънт (СЕМ), предлагана от Комикон, е предназначена за работа в промишлени предприятия, хотели, молове и други обекти с много енергийни консуматори. Обхваща всички енергоносители в предприятието - ... още

Енергийна ефективност

Постигането на оптимална енергийна ефективност е едно от основните предизвикателства в индустрията. Определящи фактори за това са нарастващите цени на електроенергията, строгите екологични норми и специфичните изисквания на стандартите за ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Нова технология превръща слънчевата енергия във водород

Учени от Университета на Северна Каролина в Чапел Хил са създали нова система, която преобразува слънчевата енергия във водород и го складира за употреба в тъмните часове на денонощието. Така ... още

“Мега поточна” батерия предлага нови възможности за възобновяемата енергия

Учени от Харвардския университет са разработили несъдържаща метал поточна батерия, която разчита на електрохимия от естествен произход. Изобретението има потенциал фундаментално да промени начина, по който енергията се съхранява в ... още

АББ с две награди за инвестиции през 2013 г.

На официална церемония на 30 януари т. г. в хотел Хилтън в София, АББ България получи наградата на германската икономика в България за 2013 г. в категорията "Голямо предприятие". Организаторите ... още


Top