брой 2, април 2013

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

ВЕИ енергетикa

Вятърни турбини с директно задвижване на генератора
При вятърните турбини с традиционна конструкция редукторът преобразува енергията от бавно въртящия се ротор до необходимите по-високи обороти за производството на електроенергия от генератора. В стремежа си да постигнат по-голяма ... още

ВЕИ енергетикa

Хидроенергийните обекти в управлението на електроенергийната система
Паралелно с производството на електроенергия водноелектрическите централи предоставят пълния набор от резерви и системни услуги за електроенергийната система, както и всички конвенционални централи - участие в първично и вторично регулиране, ... още

Ядрена енергетика

Идеята за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ Козлодуй, след като бъде изчерпан експлоатационният ресурс на блокове от 1 до 4, възниква в началото на 80-тe години ... още

Топлоенергетика

Икономическите обстоятелства и желанието за икономия на енергия и материали доведоха до влагането на значителни усилия в разработването на по-ефективно топлообменно оборудване. Целта на термохидродинамичния анализ е да се намалят ... още

ВЕИ енергетикa

Анализ на ресурсното обезпечаване и възможности за производство на дървесна биомаса ... още

ВЕИ енергетикa

Контролери за фотоволтаични системи
Основни функции и влияние върху работата на акумулаторните батериите и фотоволтаичните модули ... още

Електроенергетика

Твърдотелни литиеви акумулатори
Сериозните предимства на литиевите акумулатори бързо ги наложиха като най-масово използваните за захранване на преносими устройства. През 2012 г. те са над 70% от общия обем на световното производство в ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

В броя четете

Уважаеми читатели, ... още

Интервю с инж. Борис Михайлов, управител на фирма СПЕКТРИ

Разширяваме гамата на предлаганите услуги, за да отговорим на променящите се изисквания на пазара ... още


Top