брой 3, септември 2010

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

ВЕИ енергетикa

Инсталации за производство на пелети
Основни етапи и използвани съоръжения в производството В последните години се забелязва непрекъснат ръст в производството и употребата на биогорива. Редица са факторите, определящи този процес. Сред основните е ... още

ВЕИ енергетикa

Производство на биодизел
Процеси и съоръжения, използвани в процеса на производство на биодизел Измененията в климата, екологичните проблеми и най-вече ограничените запаси от петрол, намиращи се във владение на малка ... още

Топлоенергетика

Паро-газови електроцентрали
Високоефективно и екологично решение за производство на електроенергия ... още

ВЕИ енергетикa

Малки ВЕЦ
Технически специфики, конструктивни особености, видове турбини и потенциал за изграждане у нас Съществуващият технически и икономически потенциал за изграждане на големи водноелектрически централи у нас вече е почти ... още

ВЕИ енергетикa

Управление, мониторинг и поддръжка на ветроенергийни системи
Управлението, мониторингът и поддръжката на ветроенергийните системи имат за цел осигуряването на оптимални работни параметри и максимално ниво на ефективност във всички експлоатационни условия. Повечето съвременни ветрогенератори се управляват напълно ... още

Ядрена енергетика

Симулаторно обучение на оперативния персонал в АЕЦ Козлодуй
Същност на симулаторните технологии и симулаторното обучение, съвременно състояние и оборудване. В най-общ вид симулаторите са специални технически средства, които представляват комбинация от математически модел на дадено оборудване, ... още

Ядрена енергетика

Интелигентни електроенергийни мрежи
Технически и икономически аспекти на Smart Grid концепцията Въпросите относно необходимостта, действието и особеностите на интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid) SG бяха разгледани в бр. 2/2010 г. на сп. ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Ветроенергиен парк Еннет - Челопечене ще се изгражда на три етапа

Един от най-значимите проекти в областта на вятърната енергия в България е изграждането на ветроенергиен парк Еннет - Челопечене, в района на град Каварна. Строителството на съоръжението ще започне през ... още

Когенерацията на пречиствателна станция Кубратово е първото по рода си съоръжение у нас

От края на м. г. в софийската пречиствателна станция за отпадни води Кубратово функционира инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Това се осъществява посредством когенерационна технология за ... още

Изграждането на ВЕП Суворово е в заключителен етап

В землището на община Суворово, област Варна, в напреднала фаза от своето осъществяване е едноименният вятърен парк. Планираният капацитет на съоръжението е 60 MW, а неговата стойност - 103 ... още

Интервю с Методи Николов ръководител клон Автоматизация - Старт Инженеринг

Независимо от кризата, продължаваме успешното си развитие и инвестициите в бъдещето ... още

Интервю с Трифон Цветков резидент-инженер на Алстом България

Българският енергиен сектор е твърде политизиран и с отслабваща координация ... още

Интервю с Борислав Йорданов директор сектор Енергетика на Сименс

Сименс заема ключово място на българския енергиен пазар ... още

Интервю с Давид Зайковски Fronius International

Стратегията ни за България включва по-голям пазарен дял и мрежа от сервизни партньори ... още

Проведе се Енергиен форум 2010

От 23 до 26 юни т. г. се проведе тазгодишното издание на енергийния форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ). Събитието се състоя в Международния дом на ... още

Ключови енергийни въпроси обсъдиха на конференцията на БУЛАТОМ

“Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност” бе темата на тазгодишното издание на Международната ядрена конференция. Събитието се състоя от 9 до 11 юни т.г. във в.к. ... още

Изложението Intersolar Europe с рекорден брой посетители

Едно от най-значимите събития в областта на соларните технологии, международното изложение Intersolar Europe, бе обект на голям интерес, надминавайки очакванията на своите организатори. Около 72 000 посетители от 150 ... още

Индустрията е доминиращ потребител на енергия

В бюлетина на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) от 2010 година се посочва, че около 2/3 от горивата и енергията се използват от централи за производство на електрическа ... още

Проектът CARE+ навлиза в крайна фаза

В крайна фаза на изпълнението си навлиза проектът “Обучение на МСП от химическата промишленост за отговорно използване на енергията CARE+” по линия на програмата „Интелигентна енергия - Европа”. Негова цел ... още


Top