брой 4, септември 2011

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Газ, Нефт, Въглища

Регулатори на налягане за газ
Регулаторите на налягане са сред основните елементи в газоснабдителните системи. С тяхна помощ се осигурява намаляване на налягането и автоматичното му поддържане на изхода, независимо от измененията в дебита на ... още

Топлоенергетика

Регенеративни горелки
Висока ефективност, ниски емисии на парникови газове ... още

Енергийна ефективност

Когенерация с цикъл на Ранкин с органична течност
Съгласно законите на термодинамиката, няма процес на производство на енергия или извършване на полезна работа, който да се характеризира със 100% ефективност. Например при изгарянето на гориво за производство на ... още

Ядрена енергетика

Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй
Докладът на инж. Йордан Йорданов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй в периода 2000/2001 г., е представен в рамките на тазгодишното издание на международната конференция, организирана от БУЛАТОМ (2-4 юни т. ... още

ВЕИ енергетикa

Производство на електроенергия от биомаса
Биомасата се счита за един от най-добрите примери за неконвенционален източник на енергия. Тя също така се счита и за подходяща алтернатива на изкопаемите горива при производството на електроенергия. ... още

ВЕИ енергетикa

Двукратни турбини за малки ВЕЦ
Двукратните водни турбини са подходящо решение при изграждането на малки водноелектрически централи в България. Приложението им се обуславя от особеностите на географските условия, характеризиращи се с голям диапазон на изменение ... още

ВЕИ енергетикa

Прецизното проучване на характеристиките на вятъра и метеорологичните особености на избрания терен са важен аспект от подготовката и експлоатацията на всеки ветроенергиен проект. За целта се съставя стратегия за ... още

ВЕИ енергетикa

Интервю Руи Кардосо, регионален директор на Efacec Central Europe
Работим по няколко нови проекта в областта на вятърната и слънчевата енергетика в България ... още

ВЕИ енергетикa

Интервю с Михал Калузек, мениджър продажби Източна Европа на RefuSol
В процес на изграждане сме на проекти с мощност от 6 MW ... още

ВЕИ енергетикa

Интервю инж. Росимир Матеев, управител на СТС Солар
Основният проблем пред соларния бранш у нас е непредвидимостта ... още

ВЕИ енергетикa

Активно следящи системи за фотоволтаици
Системите с вграден механизъм за проследяване траекторията на Слънцето, познати още като тракери или позиционери, имат за цел да максимизират производството на електроенергия чрез завъртане на фотоволтаичните панели в оптимална ... още

ВЕИ енергетикa

Критерии за избор на инвертори за PV системи
Ефективността на фотоволтаичната система до голяма степен зависи от функционалните характеристики на инвертора. Поради тази причина е необходим прецизен подбор на подходящия инвертор за всяка отделна инсталация. Определящи критерии ... още

Електроенергетика

Качество на електроенергията
До своята същност електроенергията е търговски продукт, който трябва да има необходимото качество. Масово използваното понятие “качество на електроенергията” (Power Quality) PQ означава доставяне без прекъсване на електроенергия на потребителите, ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Проект за модернизация на каскада Долна Арда

Проектът за рехабилитация на каскада Долна Арда на територията на ВЕЦ "Студен кладенец", община Крумовград, включва цялостна рехабилитация на хидроагрегатите на трите централи от каскадата - ВЕЦ “Кърджали” (четири хидроагрегата ... още

Открит бе соларен парк Кошарево

Съоръжението е с инсталирана мощност от 1.2 MWp и с планирано годишно производство на електроенергия от 1.4 млн. kWh ... още

Интервю с Петер Симон, регионален мениджър на ABB за Румъния, България и Република Молдова

ABB приветства новите европейски изисквания за ефективност ... още

Интервю с Верена Хубер, регионален мениджър продажби за Централна и Източна Европа във Fronius International

Участваме на силно конкурентен пазар, което е плюс за инвеститорите ... още

Интервю с Диана Петкова, управител на Лонг Ман Холдинг

Ангажирани сме активно в цялостната реализация на проектите ... още

Слънчева кула ще произвежда 200 MW електроенергия

През месец август т. г. стартира реализацията на дългоочаквания проект за изграждане на 800-метрова соларна кула в пустинята на щата Аризона. Очаква се Solar Tower да има 60% КПД при ... още

Първите smart електроуреди вече на пазара

Функционалните възможности на новите интелигентни електроенергийни мрежи (smart grid) доведоха до появата на нова пазарна ниша - smart електроуредите. Уредите са снабдени със специален порт, към който по-късно ще бъде ... още

Нова технология за съхранение на енергия

Наскоро открита технология комбинира вода и графен в създаването на иновативни устройства за съхранение на енергия. “Това е изключително елементарна и лесна за изпълнение техника. От два базови, евтини материала ... още

Производство на биометан от трева

Ново проучване показва, че биометанът, произведен от трева може да бъде енергийно ефективно и надеждно транспортно гориво. Оказва се, че нетната му енергия е по-висока от тази на биодизела от ... още

Предстои Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия

За първи път в рамките на събитието ще се състои SEE Solar ... още


Top