брой 4, юли 2015

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Електроенергетика

Производство на енергия от твърди отпадъци
Tвърдите отпадъци са неизбежен продукт от човешката дейност. В тази категория попадат твърди битови и промишлени отпадъци, строителни отпадъци, отпадъци от търговски обекти, сухи селскостопански отпадъци, биомаса, използвани гуми и ... още

Енергийна ефективност

СЕНИ: Високотемпературните жакетни изолации и система BELZONA SUPERMETALGLIDE повишават енергийната ефективност на промишлената арматура
Фирма Сени проектира, изработва и предлага широка гама енергоспестяващи решения в областта на промишлената арматура. Сред тях са високотемпературни жакетни изолации собствено производство, както и енергийноефективни защитни покрития на глобалния ... още

Енергийна ефективност

Уважаеми читатели, в настоящия брой на сп. Енерджи ревю ще ви представим някои от широко използваните подходи за повишаване на енергийната ефективност на промишлена тръбна арматура. Публикуваме и експертен коментар ... още

Топлоенергетика

Индустриални термопомпи - част 2
B продължение на темата от миналия брой на списанието, в която ви представихме спецификите и предимствата на индустриалните термопомпи, както и някои от широко използваните видове, в настоящия брой ще ... още

Газ, Нефт, Въглища

Оборудване за промишлени газови инсталации
За управление на газовите потоци в газоразпределитени мрежи (ГРМ) се използва затваряща (спирателна), регулираща и осигурителна (предпазно-отсекателна) тръбопроводна арматура (кранове, вентили, обратни клапани). В газовата промишленост се използват вентили, шибърни, ... още

Електроенергетика

Galaxy VM е най-актуалното решение за непрекъсваемо токозахранване от Schneider Electric
Schneider Electric лансира на пазара най-новата си UPS технология - Galaxy VM. Това е трифазна система за непрекъсваемо токозахранване, базирана на последните достижения на компанията в областта на енергийната ефективност, ... още

Електроенергетика

В продължение на темата от бр. 3/2015 на сп. Енерджи ревю, в която ви представихме някои от най-актуалните и интересни решения на българския пазар за резервно захранване на индустриални системи, ... още

Електроенергетика

СТИМАР: Предлагаме иновативни продукти за компенсиране на реактивна енергия
Фирма СТИМАР предлага няколко иновативни продукта за компенсация на реактивна съставяща на тока. Сред тях са електронните превключватели за динамична компенсация на реактивната енергия и активните филтри за хармоници серия ... още

Електроенергетика

СЕМО: Изграждаме съвременни уредби за автоматично компенсиране на НН и СН
Фирма СЕМО от дълги години е специализирана в компенсирането на реактивна енергия и има богат опит в различните начини на компенсация. Фирмата е вносител на кондензаторни батерии CHINT и контролери ... още

Електроенергетика

Продукти за компенсиране на реактивна енергия от Райкос Тех
Вече повече от 7 години Райкос Тех представя и популяризира на българския пазар продуктите на италианската компания Ortea SpA - водещ европейски производител на индустриални стабилизатори на напрежение с мощност ... още

Електроенергетика

Мехатроникс: Филтърът на активна мощност APF2000 на Delta осигурява по-ефективно производство
Съвременните средства за автоматизация ни предлагат по-удобен начин на живот и спестяват разходи от повишената ефективност на производството, но това също може да доведе до значителни проблеми с изкривяване на ... още

Електроенергетика

ВиВ Изоматик: Корекцията на фактора на мощност е ключова за енергийната ефективност
Една от основните мерки за подобряване на енергийната ефективност е корекцията на фактора на мощност, при което кондензаторните батерии играят ключова роля. Фирма Circutor има повече от 20-годишен опит в ... още

Електроенергетика

Решения за компенсиране на реактивна мощност от Вайд-Бул
Често в енергийната система се появява излишък на реактивна мощност. Основна причина за това са големите индуктивни товари - електродвигатели, индуктивности от далекопроводи и др. Капацитивните товари са малка част ... още

Електроенергетика

В следващите редове публикуваме информация за най-интересните и иновативни технологии за компенсиране на реактивна мощност, предоставена от някои от водещите производители и доставчици на решения, които оперират на българския пазар. ... още

Електроенергетика

Реактивната мощност служи за образуване на електромагнитни полета в електрическите машини. Преносът й по електрическата мрежа е свързан с редица негативни последици като например повишени загуби по електропреносните съоръжения. Реактивната ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Табла на Rittal 13 години работят при агресивни условия в рудник Трояново-3

Мини Марица-изток ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие на територията на страната, което експлоатира "Източномаришкото лигнитно находище" и е с важно значение за националния енергиен баланс. ... още

Актемиум БЕА Балкан инсталира КРУ за тежко минно оборудване в Мини Марица - Изток

Актемиум БЕА Балкан достави, монтира и пусна в експлоатация електротехническо оборудване за нов многокофов роторен багер К400.1 на чешката фирма НОЕН в Мини Марица - Изток. Във връзка с проекта ... още

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" В ПОДКРЕПА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Професор Брезин, през този месец приключва изпълнението на ръководения от Вас проект BG051PO001-3.3.06-0056 "Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси (2007 ... още

Софийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово

Софийска вода реализира проект “Улавяне на метан и комбинирано производство на енергия в пречиствателната станция за отпадъчни води Кубратово”. Проектът е изпълнен на площадката на софийската пречиствателна станция за отпадъчни ... още

Елаците-Мед стартира петата си стажантска програма

На 1 юли т. г. дружеството за добив и обогатяване на медни и златосъдържащи руди Елаците-Мед даде официален старт на стажантската си програма. Тя е насочена към студенти, успешно завършили ... още

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия отбеляза 50-годишнина

На 16 юни т. г. Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) официално отбеляза 50 години от своето учредяване. Тържественото събрание на организацията бе уважено от ... още

Ден на отворените врати в АЕЦ

На 27 юни т. г. в АЕЦ “Козлодуй” се проведе Ден на отворените врати, съобщиха от атомната централа. Събитието бе посетено от 542 гости от градовете Пловдив, Бургас, Габрово, София, ... още

Hitachi и ABB създават съвместна компания за HVDC мрежи

В края на месец юни т. г. Hitachi и ABB подписаха официален договор за създаване на съвместно предприятие за изграждане на постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC) в Япония. Очаква се ... още

Трета годишна конференция "Индустрия, Енергетика и Околна среда"

На 11 юни т. г. в София Хотел Балкан се състоя конференцията “Индустрия, Енергетика и Околна среда 2015”, съобщиха организаторите от Индустриален клъстер Средногорие Мед. Събитието се проведе под патронажа ... още

Създава се фонд „Сигурност на електроенергийната система”

На 3 юли т. г. в спешен порядък правителството предприе мерки за стабилизиране на енергийната система, съобщиха от Министерски съвет. Целта е да се редуцира текущият дефицит в Националната електрическа ... още

БУЛАТОМ организира международна конференция

От 3 до 5 юни т. г. във в. к. “Ривиера” се проведе ежегодната международна конференция “Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност”, организирана от Български атомен ... още


Top