брой 6, декември 2011

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Енергийна ефективност

Парните турбини са вид топлинни двигатели, широко използвани в редици индустриални производства, което се дължи от една страна на достъпността на парата, а от друга - на лесната им експлоатация ... още

ВЕИ енергетикa

Дървесна биомаса
Източници, обработка, съхранение и оползотворяване ... още

Газ, Нефт, Въглища

Основна задача на обогатяването на полезните изкопаеми е осигуряване на тяхното по-пълно използване и извличане на ценните компоненти. Използват се различни методи. Например, при обогатяването на въглищата за отстраняване на ... още

Топлоенергетика

Парокондензатни системи
В предишния брой на сп. Енерджи ревю бе публикувана първата част на статията, посветена на особеностите при изграждането на парокондензатни системи. Бяха разгледани някои основни моменти като избора на котел ... още

Ядрена енергетика

Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО
По силата на международни и национални документи, българската държава носи отговорност пред своите граждани за безопасното управление на радиоактивните отпадъци, създадени на територията на страната. С този ангажимент е натоварено ... още

ВЕИ енергетикa

В настоящия брой публикуваме втората част на материала, разглеждащ възможностите на хидрогенераторите, инсталирани в българската ЕЕС, да работят при режими на превъзбуждане и недовъзбуждане при възстановяване на системата след тежки ... още

ВЕИ енергетикa

Технологични предизвикателства пред развитието на вятърната енергетика
През следващите десет години се очакват сериозни промени в технологиите за преобразуване на вятърната енергия в електрическа. Тенденциите обхващат почти всички аспекти на дизайна и работата на ветроенергийните съоръжения и ... още

ВЕИ енергетикa

Автономни фотоволтаични системи
Aвтономните фотоволтаични системи обикновено се използват в места без достъп до централната електроенергийна мрежа или за самостоятелно захранване на различни устройства - маломощни предаватели за телекомуникационната индустрия, улични лампи, помпи ... още

ВЕИ енергетикa

Синтез между енергийни технологии и съвременна архитектура ... още

Електроенергетика

Корекция на фактора на мощността
Повишаването на енергийната ефективност чрез намаляване на енергийните разходи се явява един от пътищата не само за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, но и за повишаване на техните екологични показатели. ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

В броя четете

Уважаеми читатели, ... още

Първата изцяло българска ВЕИ система

Наскоро в Търговище официално бе представена първата изцяло българска ВЕИ система. Реализираният проект е в резултат на успешното сътрудничество между Интернешенъл Пауър Съплай (IPS), Соларпро холдинг и Енерсис. Системата се ... още

Предстоящи изложения, конференции, събития - януари-април 2012

Предстоящи изложения, конференции, събития ... още

СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ ЩЕ Е ПО-ЕВТИНА ОТ ЕНЕРГИЯТА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

интервю с Георг Урбан, главен мениджър продажби за Източна Европа, pvXchange - сребърен спонсор на SEE Solar - Изложба за соларна енергия за Югоизточна Европа, организатор Виа Експо ... още

Интервю с Иван Йотов, изпълнителен директор на Електроенергиен Системен Оператор

Уважаеми г-н Йотов, бихте ли представили накратко дейността на ЕСО на нашия пазар? ... още

Гюнтер Щониг, изпълнителен директор на ILB Helios Group

Оптимист съм за развитието на зелената енергия в България ... още

Анделко Патрчевич, Key Account Manager Eastern Europe Photovoltaics Diehl AKO

Предстои консолидиране на PV пазара ... още

Алтернативни енергийни източници

Фотосинтезиращите микроводорасли предлагат 70-85% повече масло, отколкото рапицата, твърдят специалисти ... още

Органични соларни клетки с рекорден волтаж

Компанията Molecular Solar, създадена от университета Уоруик, съобщи за значителен пробив в увеличаването на производителността на органични фотоволтаични клетки (OPV). Създателите на новия тип клетки твърдят, че с тях за ... още

Нов ветрогенератор за урбанизирани зони

В средата на следващата година се очаква на пазара да се появи принципно нов ветрогенератор, подходящ за монтаж в градската среда. Разработката на сингапурско-австралийската компания Katru е снабдена с пропелер ... още

Bosch влиза на пазара на инвертори

Компанията планира да придобие voltwerk electronics ... още

МАВА ИНДУСТРИАЛ проведе Семинар и Ден на отворените врати

В края на ноември 2011 се проведе семинар на тема "Технология на сгъстения въздух и енергоспестяващи методи", организиран от фиpма МАВА ИНДУСТРИАЛ. „Семинарът е изключително с образователен характер и се ... още

Конференция на Европейската ветроенергийна асоциация в София

На 3 ноември 2011 г. се състоя годишната конференция на Европейската ветроенергийна асоциация в София. Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) бе съорганизатор по два от панелите на събитието - Настоящата регулаторна ... още


Top