РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бургаснефтепроект, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бургаснефтепроект



Предоставяне на услуги по проектиране в областта на

нефтопреработката, нефтохимията,

промишленото строителство:

• 3D сканиране на промишлени и граждански обекти.

• създаване на триизмерни модели на съществуващи обекти.

• Бързо и точно изчисляване на площи и обеми.

• Предпроектно проектиране, консултации и

технико – икономическо обоснование.

• Комплексно проектиране в 2D и 3D формат на базата на

програмни продукти AutoCAD и AVEVA PDMS на

енергийни средства, резервоари и резервоарни паркове,

бензиностанции, транспортни схеми за нефт и

нефтопродукти, жилищни, обществени и промишлени

сгради, съоръжения и специално строителство.

• Авторски надзор в областта на нефтопреработката.

Република България, гр.Бургас 8104

Територия <<ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС>>АД

тел.:+359-5511-2025 ;факс:+359-5511-2187, е-mail: info@bnproject.bg

www.bnproject.bg



Top