ЧЕЗ инвестира 7 млн. лв. за сигурността на електрозахранването в София

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 4, 2020 • 03.07.2020

ЧЕЗ инвестира 7 млн. лв. за сигурността на електрозахранването в София

ЧЕЗ Разпределение инвестира 7 млн. лв. в модернизация на енергийната инфраструктура в София. Приключи подмяната на силов трансформатор в подстанция “Средец” на стойност 1,35 млн. лв. Извършва се и реконструкция на подстанция “Рила”, което ще доведе до подобряване на сигурността на електрозахранването за 30 000 клиенти в централната градска част на столицата. Проектът е на стойност 777 000 лв.

Продължава работата по въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция “Бояна” за 650 000 лв., с което се цели осигуряването на допълнителни мощности в зони с интензивно строителство. Планирана е и подмяна на пореден кабел 110 kV и реконструкция на прилежащите му подстанции, като проектът е на стойност 4,2 млн. лв. С реализацията му ще се повиши надеждността на електрозахранването на близо 8000 домакинства, институции и фирми в районите “Оборище”, “Средец”, “Възраждане” и “Триадица”. Програмата за модернизация на критичната инфраструктура предвижда поетапно изпълнение на важни обекти, които са от ключово значение за електроснабдяването на столицата.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top