ЧЕЗ, Кръстю Икономов: Договорени за изграждане са фотоволтаични системи с обща мощност над 14 000 kWp

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2020 • 01.09.2020

Кръстю Икономов, управител на ЧЕЗ ЕСКО България и директор корпоративни продажби и проекти ЧЕЗ Трейд България, пред сп. Енерджи ревю

 

ЧЕЗ ЕСКО България изгради една от най-големите покривни фотоволтаични системи в страната. Разкажете за процеса на проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации в индустриалните обекти. Кои са най-интересните обекти, какви са техните специфики?

От няколко години насам ЧЕЗ а. с. създаде ново дружество – ЧЕЗ ЕСКО България, с основен предмет на дейност енергийни решения за индустриални потребители, корпоративни клиенти, държавния и общинския сектор. ЧЕЗ ЕСКО България предлага цялостни индивидуални решения за всеки клиент – консултиране, финансиране, изграждане, експлоатация и поддръжка. По-този начин компанията, освен че доставя електрическа енергия, застава по-близо до клиента, повишава енергийната ефективност, намалява зависимостта от мрежата и спомага за зеления преход.

Стратегическата ни концепция е да реализираме фотоволтаични системи, при които произведената електрическа енергия е за покриване на собственото потребление на клиента. Компанията вече има сключени повече от 23 договора за фотоволтаични системи за собствено потребление с обща инсталирана мощност от над 14 000 kWp, като по-голямата част от проектите са въведени в експлоатация и генерират чиста, зелена енергия за клиентите.

Процесът по реализация на енергиен проект е максимално улеснен в полза на клиента: 1) Анализираме потребностите чрез срещи, посещение на място и обработка на данните; 2) Изготвяме индивидуално бизнес предложение, в което са отчетени както техническите, така и финансово-икономическите параметри, вкл. и размерът на спестяванията; 3) Получаваме обратна връзка от клиента и обсъждаме допълнителни опции като срокове за реализацията, начини на плащане и финансиране на проекта. Предлагаме и опции за финансиране според типа и размера на инвестицията, като в този случай клиентът не ангажира собствен капитал, а проектът се изплаща от спестяванията.

Подписваме договор и пристъпваме към реализацията на проекта. Искам да подчертая, че предлагаме цялостни решения до ключ. Изготвянето на документите, комуникацията с институции, доставчици и банки е наша грижа. Клиентът е спокоен, че ние като изпълнител движим изпълнението на целия проект. Всеки един от изградените обекти има своите специфики. Както отбелязахте, съвсем наскоро въведохме в експлоатация една от най-големите покривни фотоволтаични системи за собствено потребление. Общата инсталирана мощност на тази система е 750 kWp, което за покривна инсталация е значимо постижение. Отчетени бяха особеностите и бяха използвани покривите на няколко отделни производствени сгради, едната от които е с плосък бетонен покрив, а другата с покрив от релефна/профилна ламарина. За друг наш клиент изградихме фотоволтаичната инсталация в комбинация от покривна и наземна конструкция.

Разбира се, за разлика от стандартните големи наземни фотоволтаични системи за продажба на произведената електрическа енергия, при покривните системи за индустриални потребители има много и най-различни фактори, които следва да бъдат отчетени – тип и размер на покривната площ, ориентация и наклон на покрива, евентуални засенчващи сгради и/или съоръжения на самите покриви, точка на електрическото присъединяване на системата, възможност за достъп до покривното пространство, както за монтажа на фотоволтаичните модули, така и за последващото обслужване по време на експлоатацията и т.н. Именно в това е нашето предизвикателство да намерим, предложим и реализираме най-удачното и работещо решение.

 

Какви са предимствата за индустрията от инсталираните решения?

Основните предимства са: по-малко закупена от мрежата електрическа енергия и финансови спестявания; енергийна независимост (в определените от инсталираната мощност параметри); намаляване на натоварването на съоръженията за доставка на електрическа енергия от мрежата; преход към зелена икономика – доказателство за отговорен и иновативен подход, и принос за намаляване на въглеродните емисии.

Какви са технологиите, продуктите и партньорите, които избирате?

Изключително много държим на високото качество на използваното оборудване и материали. За различните обекти работим както с монокристални, така и с поликристални фотоволтаични модули на различни производители. Покривните конструкции са предимно на немски производители, с висококачествено променливотоково оборудване. Партньорите ни са фирми със сериозен опит, доказали се в своята област на действие на пазара.

ЧЕЗ Груп разработва инвестиционни програми в насока модернизиране на електроразпределителната мрежа и развитието на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници. Доколко енергийно ефективни са предприятията и какви са препоръките Ви към българските производители?
Наред с възможностите за инсталиране на фотоволтаични системи за покриване на собственото потребление, което е един доста бърз и ефективен процес, индустрията трябва да обърне сериозно внимание и на подмяната на производственото си оборудване с по-енергоефективно – LED осветителни инсталации, смарт сградни системи, компресорни станции и решения за оползотворяване на отпадна топлина, инверторно управление на двигатели, високотехнологични заваръчни агрегати, автоматично управляеми складови системи и др.

ЧЕЗ полага доста усилия в развитието на електроразпределителната мрежа и върви уверено към реализиране на така наречените “умни мрежи” (smart grid), но тези мрежи задължително трябва да вървят с високотехнологични решения от страна и на индустрията, включващи и възможности за собствени системи за производство на електрическа енергия, които да облекчават както мрежите, така и основните конвенционални производители.

 

Каква е стратегията за развитие на компанията по отношение на фотоволтаичните проекти?

Продължаваме да развиваме тази дейност и целта ни е да достигнем до още по-голям брой индустриални потребители, като за тази цел се стремим да предлагаме все по-иновативни решения и да бъдем в подкрепа на индустрията за успешната реализация на европейския пазар.

Използваме силното присъствие на ЧЕЗ Трейд България на индустриалния и корпоративен сегмент на свободния пазар. ЧЕЗ Трейд участва на свободния пазар на електрическа енергия от 2005 г. и е изградила професионални отношения с бизнеса, което помага за сключването на проектите. По-лесно е за клиента, когато доставката на електрическа енергия, изграждането, управлението на прогнозите и потреблението от фотоволтаичния парк се реализира от един участник – особено когато е голяма, стабилна и международна група.

 
Top