ЧЕЗ Разпределение с участие в проект за създаване на интелигентна мрежа

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2019 • 13.05.2019

ЧЕЗ Разпределение с участие в проект за създаване на интелигентна мрежа

ЧЕЗ Разпределение се включи в проект INTERRFACE, в рамката на който ще бъде проектирана, разработена и експлоатирана интегрирана паневропейска архитектура за мрежови услуги. Тя ще действа като интерфейс между енергийната система и клиентите и ще позволи безпроблемна и координирана работа. 

Проектът се изпълнява от консорциум от 42 организации (университети, мрежови и пазарни оператори, доставчици на услуги и технологии) от 16 държави и се финансира от европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

“Навлизането на технологиите в енергетиката и във всеки един етап от управлението на мрежата вече се случва. Изграждането и внедряването на умни мрежи ще бъде все по-обвързано с развитието на потребностите на клиентите. Дигиталните технологии и иновациите ще намалят вредните емисии, ще подобрят услугата, която електроразпределителните дружества предлагат, и ще осигурят по-добро качество на живота”, коментира Ясен Тодоров, директор Управление на мрежата в ЧЕЗ Разпределение.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top